Gedeputeerde Staten hebben 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de MKB Kredietfaciliteit Gelderland. De faciliteit is bedoeld voor MKB-ondernemers met een bedrijf dat in de kern gezond is, maar die door de economische crisis moeilijk aan financiële middelen kunnen komen.  Deze ondernemers kunnen bij PPM Oost een krediet aanvragen in de vorm van een achtergestelde lening. De storting van 11 miljoen euro komt bovenop de 25 miljoen euro die de provincie hiervoor in 2010 beschikbaar heeft gesteld.

Zie: http://www.ppmoost.nl/page/mkb-kredietfaciliteit-gelderland-0