Verkeersmaatregelen omgeving N348 Zutphen-Eefde

Vrijdagmiddag 14 december om 14.00 uur wordt de nieuwe rondweg N348 Zutphen-Eefde feestelijk geopend en kan het autoverkeer na het officiële moment direct gebruiken maken van de nieuwe weg. Uiteindelijk doel is een betere doorstroming van het regionale verkeer en zorgt verder voor een betere bereikbaarheid van industrieterrein de Mars en minder verkeer door de v.d Capellenlaan-Deventerweg Noord en door het centrum van Eefde.

Behalve de aanleg van de rondweg zijn er ook andere maatregelen nodig om deze doelen te bereiken. Zo komt er een spitsmaatregel op de Kapperallee, komt er extra bewegwijzering op de Mars en wordt de bushalte richting het Crematorium verplaatst. “Wij zijn als gemeente heel blij met de nieuwe rondweg. Maar aanpassen aan een nieuwe verkeerssituatie kost vaak ook wat tijd. Ik hoop dat onze weggebruikers zoveel mogelijk gebruik gaan maken van de nieuwe rondweg. Dit is gunstig voor de verkeersveiligheid, geluid en uitstoot op ons gemeentelijke wegennet!”, aldus Patricia Withagen.

Kapperallee
Om sluipverkeer door Eefde tegen te gaan, brengt de provincie op maandag 10 en dinsdag 11 december in samenwerking met de gemeenten Zutphen en Lochem spitsmaatregelen aan op de Kapperallee. Het gaat hierbij om het gedeelte van de Kapperallee tussen de N346 Rijksstraatweg in Warnsveld en de Voorsterallee. De spitsmaatregelen bestaat uit 2 wegversmallingen. Daarnaast geldt in de ochtendspits, tussen 7.00 en 9.00 uur een inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouwverkeer en bussen. De bushalte naar het “Crematorium” zal verplaatst worden in noordelijke richting ter hoogte van de fietsoversteek bij de Binnenweg. De werkzaamheden duren de gehele dag. Autoverkeer kan gewoon gebruik blijven maken van de Kapperallee (met uitzondering van de ochtendspits). Men moet rekening houden met eventueel licht oponthoud op 10 en 11 december.

Maatregelen de Mars
Op het industrieterrein de Mars wordt voorlopig tijdelijke bewegwijzering geplaatst om het verkeer te verwijzen naar de nieuwe rondweg. Dit om het verkeer te laten wennen aan de nieuwe situatie. Verder zal vooruitlopend op de herinrichting van de Capellenlaan-Deventerweg Noord de verkeersregelinstallatie bij het kruispunt Deventerweg-Industrieweg-v.d. Capellenlaan tijdelijk wat worden bijgesteld. Dit is bedoeld om het doorgaande verkeer van der Capellenlaan-Industrieweg te ontmoedigen.