Is je dak geschikt voor zonnepanelen? De provincie Gelderland heeft nu een interessant aanbod: https://www.gelderland.nl/verzilveruwdak. Op 26 september kun je hierover informatie krijgen bij een bijeenkomst in het Pakhuis.

De Provincie Gelderland biedtje op haar kosten een ter zake deskundig en onafhankelijk adviseur aan die je kan helpen je dak te gebruiken om schone energie op te wekken met behulp van zonnepanelen. Veel daken in Zutphen zijn nog onbenut voor zonnepanelen terwijl dit voor de duurzame gedacht én je portemonnee een gemiste kans kan zijn.

De adviseur bespreekt de mogelijkheden met je en kan de zogenaamde SDE+ subsidie (benodigd voor de installatie) namens jou aanvragen:

  • dit advies verplicht je tot niets
  • kost je ook niets
  • geeft je wel inzicht in de (on)mogelijkheden voor je dak
  • en j bent verzekerd van een aanvraag voor de benodigde SDE+ subsidie voor de zonne-installatie

Ben je geïnteresseerd of wil je eerst meer weten, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  • contact opnemen met voor deze regio door de Provincie geselecteerde adviseur DOOR-advies: Remco Janssen via r.janssen@dooradvies.nl of via 06 25 03 23 63
  • op 26 september om 16.30 uur bent je welkom in het Pakhuis waar je meer informatie kunt verkrijgen of in gesprek kunt met de adviseur. Indien je voor die tijd je aanmelding verstuurd (met het adres van het dak), kan de adviseur al wat vooronderzoek doen voor jouw specifieke situatie.