De gemeente Zutphen start vanaf januari met een nieuwe werkwijze voor het behandelen van  bezwaarschriften.  Op bezwaarschriften tegen besluiten van de burgemeester, het college en de gemeenteraad wordt niet meer na tussenkomst van een commissie Bezwaarschriften beslist.  Dit is een besluit van de raad in de kerntakendiscussie en moet leiden tot een besparing op de kosten. Deze werkwijze is al gebruikelijk bij andere gemeentes.

Bezwaarschriften die tot en met 31 december 2013 worden ontvangen, worden nog voor advies aan de commissie bezwaarschriften voorgelegd. De commissie blijft dan nog tot het aftreden van de raad aan, om lopende zaken af te handelen.

Zonder tussenkomst van de commissie kan een bezwaar sneller afgehandeld worden.