Uitwerking maatregelenpakket FN348

Uitwerking maatregelenpakket FN348

De provincie is gestart met de uitwerking van het maatregelenpakket voor de FN348; samen met de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen zet de provincie de volgende stap om de fietsroute (F348) tussen Deventer en Zutphen te verbeteren. Tegelijkertijd pakken ze enkele...
Jaarstukken Waterschap Rijn en IJssel

Jaarstukken Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel behandelt op 7 mei de jaarstukken over 2023 (het jaarverslag en de jaarrekening). Ze liggen ter inzage op het kantoor van het waterschap in Doetinchem. Om daar gebruik van te maken, maak je een afspraak met het directiesecretariaat,...
Van ontzorgen naar nog meer voordeel

Van ontzorgen naar nog meer voordeel

(Van ons eigen energiecollectief) We hebben dagelijks contact met ondernemers die bij het energiecollectief zijn aangesloten. Bij vragen over energie zijn wij namelijk ook het eerste aanspreekpunt, in plaats van de callcenters van energieleveranciers. Dit leidt niet...
Dijkversterking

Dijkversterking

Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst veilig achter de dijk kunnen wonen en werken, zijn dijkversterkingen van belang. Een van de dijken die versterkt zal worden, ligt tussen de Den Elterweg en de wijk Zuidwijken in Zutphen. Dit maakt deel uit van het...