Alle berichten van Fiona van Gemert

‘Niet staken maar schoonmaken’

J. van der Ploeg Dienstverlening Nationale SchoonmaakdagDe directie van J. van der Ploeg Dienstverlening uit Zutphen en Deventer maakte zaterdag 10 maart de parkeerplaatsen langs de A2 schoon. In het kader van de landelijke schoonmaakdag deden zij dit met de directie en medewerkers van achttien schoonmaakbedrijven die zijn aangesloten bij SchoonGroep Nederland. In een colonne van bedrijfsauto’s met voorop de opvallende oranje dubbeldekker van J. van der Ploeg Dienstverlening reden ze naar de parkeerplaatsen tussen Breukelen en ’s-Hertogenbosch. Met deze actie wilden de bedrijven op een ludieke wijze het belang van een schone omgeving onderstrepen. “En ook willen we laten zien dat het vak van schoonmaker bij een middelgroot regionaal bedrijf respect krijgt, als correctie op het beeld dat rond de CAO-stakingen is ontstaan”, aldus Natascha van der Ploeg. (eigen foto)

(Bron: de Ondernemer, 17 maart 2012)

Ondernemerscafé op 29 maart over ‘moeiteloos verkopen’

Ondernemerscafé met Gerard Kreeft (foto Patrick van Gemert)Moeiteloos verkopen. Dat wil elke ondernemer waarschijnlijk wel. Volgens Jeroen Swiers van Swiers Training en Coaching is dat ook mogelijk. Hoe? Dat vertelt hij tijdens het Ondernemerscafé op 29 maart bij Fort Bronsbergen. Zijn verhaal zal gaan over klantbeleving, klanten behouden en daardoor meer omzet genereren.

Commercie zit verweven in de loopbaan van Jeroen Swiers en inmiddels heeft hij al meer dan vijftien jaar ervaring met het trainen en opleiden van mensen in commerciële vakgebieden. Rondom thema’s als klantgericht denken, focus, presentatie en communicatie verzorgt Jeroen trainingen en workshops voor bedrijven. Moeiteloos verkopen is daar een voorbeeld van.

Het Ondernemerscafé wordt elke laatste donderdag van de maand bij Fort Bronsbergen gehouden door twee van onze leden, Mark Schiphorst en Fiona de Heus. De inloop start om 18.00 uur, rond 18.30 uur krijgt de spreker het woord en vanaf 19.00 uur serveert Fort Bronsbergen weer een heerlijke maaltijd voor ons. Officieel is het Ondernemerscafé om 20.00 uur afgelopen, maar het is ook mogelijk om nog gezellig te blijven onder het genot van een drankje. De kosten bedragen 15 euro per persoon (inclusief maaltijd, exclusief drankjes). Aanmelden kan bij Fiona de Heus, info@zutphenspersbureau.nl.

Fort Bronsbergen is te vinden aan Bronsbergen 25, in Zutphen. Parkeren kan gratis voor de deur.

Het Ondernemerscafé valt buiten de verantwoordelijkheid van B.O.O.R. Zutphen.

Schaatsen mét koek en zopie dankzij De Ruif

Koek & zopie van De Ruif in de uiterwaarden. We zien natuurlijk allemaal de drukte op de uiterwaarden bij de Den Elterweg. Er is door vrijwilligers geveegd, waardoor het heerlijk schaatsen is op het bijna tien centimeter dikke ijs. En met een echte koek & zopie is het net een echte ijsbaan. Cor ten Barge, van cateringbedrijf De Ruif, haakte hier namelijk begin deze week al direct op in, door er een verwarmde tent neer te zetten waar hij onder meer warme chocolademelk en erwtensoep verkoopt. De medewerkers op de Revelhorst kunnen dus in de pauze even hun schaatsen onder binden. Of ze komen in het weekend terug, want ook dan zal de koek & zopie er staan. Geniet ervan! (foto Patrick van Gemert, Zutphens Persbureau)

Provincie aan zet voor bushalte(s) Revelhorst

“Bedrijventerrein De Revelhorst in Zutphen wordt ‘binnen een redelijke termijn en binnen verantwoorde uitgaven’ voorzien van zeker een en mogelijk twee bushalten op de provinciale weg N314.” Dat is het begint van het onderstaande artikel uit de Stentor van 2 februari 2012.

Een hardere toezegging kan Reinoud Dirksen namens de provincie Gelderland niet doen. Wel wil hij kwijt dat ‘niemand gelukkig is met de huidige situatie’. Sinds halverwege december vorig jaar is het onmogelijk om met het openbaar vervoer de Revelhorst te bereiken.

Tot die tijd verzorgde busvervoerder Arriva de route (met lijn 80) over het bedrijventerrein. De dichtstbijzijnde bushalte is nu het Gelre ziekenhuis. Van daaruit moeten mensen maar zien hoe ze te voet op de Revelhorst komen.

“De kwestie is behoorlijk ingewikkeld”, zegt Dirksen. “De opzet was om langs de Ooyerhoekseweg een halte voor lijn 82 aan te leggen. Infrastructureel was dat geen enkel probleem en de gemeente Zutphen had er ook geen moeite mee. Het ziekenhuis zat echter vast aan de toezegging aan bewoners van de achterliggende wijk dat er vanuit de Ooyerhoekseweg geen toegang zou komen tot het ziekenhuisterrein. December vorig jaar is lijn 82 omgelegd om toch het ziekenhuis aan te kunnen doen. Arriva heeft als verantwoordelijke ervoor gekozen het ziekenhuis te bedienen en niet de Revelhorst. Lijn 82 rijdt nu op de provinciale weg N314, doet wel het ziekenhuis aan maar niet meer het bedrijventerrein omdat er geen halten zijn langs die weg.”

Inmiddels is bekend dat de N314 dit jaar wordt aangepast. In dat ontwerp is de aanleg van een halte aan de zuidzijde van het bedrijventerrein wel opgenomen maar nog niet definitief geregeld. Dirksen erkent dat één halte te weinig is voor zo’n groot terrein, daarom wordt er intern gesproken over de aanleg van een tweede halte op de kruising met Gelderhorst. “Daarvoor moet de financiering en de planning nog worden besproken. Samengevat komt het er op neer dat de kans op één halte groot is en de kans op een tweede halte nog niet is in te schatten is”, aldus Dirksen.

N314: aanpassing fietspad en aanleg bushaltes

Het fietspad van Zutphen naar Baak langs de N314 aan de kant van de Bronsbergen gaat verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt aan de oostzijde (aan de kant van de Revelhorst) een tweerichtingen (brom)fietspad. Bekijk de tekeningen van deze plannen op de website van de provincie. (Het zijn grote bestanden, het laden kan even duren.)

Tijdens inloopavonden die de provincie in november 2009 en maart 2010 heeft gehouden kon op de plannen een reactie worden gegeven. In september 2011 stelde de gemeenteraad van Zutphen het bestemmingsplan ‘Aanleg fietspad N314 Baak-Zutphen’ vast en de gemeenteraad van Bronckhorst het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; fietspad Baak-Zutphen’. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2012. Ter hoogte van het kruispunt Hekkehorst worden twee nieuwe bushaltes aangelegd. Hier kan buslijn 82, die sinds december een andere route rijdt, stoppen.

Het is ook de bedoeling om op termijn (2014) bij het kruispunt Gelderhorst een nieuwe aansluiting met de Bronsbergen te realiseren.  De aansluiting naar de Bronsbergen bij de Hekkehorst wordt dan afgesloten.

Hieronder een opsomming van de definitieve aanpassingen:

  • verbreden van het éénrichting (brom)fietspad tussen de bebouwde kom van Baak en de Bontekoeweg in een tweerichtingen (brom)fietspad
  • aanleg van een (brom)fietsoversteek in de N314 ter hoogte van de Bontekoeweg
  • aanleg van een vrijliggend  in twee richtingen bereden (brom)fietspad aan de oostzijde van de N314 tussen de Bontekoeweg en de aansluiting Gelderhorst in Zutphen
  • aanleg van een (brom)fietsbrug ter hoogte van de Baakse Beek
  • versmallen van de rijbaan tussen de bebouwde kom  van Baak en de aansluiting met de IJsselweg
  • aanleg van verplichte landbouwpasseerhavens ter hoogte van de Broekweg
  • instellen van een inhaalverbod op het wegvak tussen de Bontekoeweg en de IJsselweg
  • aanpassingen aan de aansluiting IJsselweg
  • afsluiting van de aansluiting met de Bronsbergen
  • reconstructie van  kruispunt de Gelderhorst met extra aansluiting naar de Bronsbergen.

In de pfd het uitvoerige Ontwerpbesluit N314 fietspad verleggen Baak-Zutphen.