Alle berichten van Fiona van Gemert

Werk in Bewaking vraagt uw aandacht

De werkgroep Werk in Bewaking (W.I.B.) is bezig om voor de bedrijventerreinen De Mars, De Revelhorst en de Stoven, het gebruik van intelligent cameratoezicht voor de collectieve beveiliging uit te werken.

Het gaat hierbij om een geavanceerde beveiligingsmethodiek in een publiekprivate samenwerking. De politie en het Veneberg Security Team werken daarbij, vanuit een gezamenlijk bemande Regionale Toezicht Ruimte (RTR) in Zwolle, en onder regie van een politiefunctionaris, samen aan uw veiligheid. Beveiligers zullen een deel van hun surveillancetaken vervullen vanuit de RTR in plaats vanuit de surveillanceauto. De efficiency en de effectiviteit van surveillance nemen daardoor significant toe. Temeer daar de surveillant wordt ondersteund door de, in de methodiek ingebouwde, intelligente techniek. Ervaringen op andere bedrijventerreinen laat zien dat spectaculaire dalingen van de criminaliteitscijfers worden behaald.

Een onmisbaar aspect in de gehele opzet is een data verbindingsnetwerk dat qua betrouwbaarheid en snelheid voldoet. De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat een glasvezelnetwerk hierop het enige (goede en betaalbare) antwoord is.

Om de volgende redenen legt WIB op dit punt contact met u:
Enerzijds is uw deelname meer dan dringend gewenst om cameratoezicht te kunnen realiseren. Anderzijds biedt de noodzaak van verglazing van het cameranetwerk u de aantrekkelijke mogelijkheid om uw bedrijf aan te sluiten op het glasvezelnetwerk met alle (financiële) voordelen van dien. TReNT is de beoogde glasvezelleverancier om de camera’s door middel van glasvezel met elkaar te koppelen. Bij uitrol van dit glasvezelnetwerk kan ook uw onderneming worden aangesloten.

TReNT Glasvezel kent vele voordelen t.o.v. de traditionele Telecom partijen:

  • Scheiding infrastructuur en diensten: TReNT levert alleen de glasvezelverbinding en u hebt zelf de keuze uit tientallen dienstenleveranciers (bijvoorbeeld voor levering van Internet, VoIP-telefonie of datacenter-diensten). T.o.v. traditionele telefonie kan 25 tot 40 procent worden bespaard.
  • Geen meerkosten bij afname van meerdere diensten. Oftewel; ongeacht het aantal afgenomen diensten, de prijs voor de glasvezel verandert niet.

Graag wil TReNT Glasvezel in contact komen met geïnteresseerde ondernemers. Als meerdere ondernemers meedoen, kan een aantrekkelijke prijsstelling worden gerealiseerd voor zowel het camerabeveiligingsproject als voor de individuele ondernemer. Bij voldoende deelnemers kunnen de aansluitkosten worden beperkt en kan het maandtarief worden teruggebracht naar € 325,- voor een hoogwaardige en toekomstbestendige aansluiting. De aansluiting biedt een dermate hoge bandbreedte dat het ook voor bedrijfsverzamelgebouwen mogelijk wordt om de aansluiting met meerderen te delen.

Graag ontvangt W.I.B. van u een reactie of u al dan niet geïnteresseerd bent. U kunt dit melden via het antwoordformulier

Bij voldoende aanmeldingen zullen we TReNT Glasvezel vragen de voordelen in een bijeenkomst te komen toelichten, of de geïnteresseerde bedrijven individueel te bezoeken.

Geen bussen meer over Revelhorst

De bushaltes op de Revelhorst zijn vervallen. Foto Patrick van Gemert/Zutphens PersbureauMisschien is het ook andere ondernemers al opgevallen: de bushaltes van Arriva op de Revelhorst zijn ineens niet meer in gebruik. Wie nu met de bus naar de Revelhorst wil kan uitstappen bij het ziekenhuis en dus een flinke wandeling maken. In het artikel dat Henk Brummelman van De Stentor in de krant van 14 december schreef, wordt gemeld dat Arriva een alternatief biedt, buurtbus 193, maar die stopt niet bij de bekende haltes (zie de foto die Patrick van Gemert maakte bij de halte Bronsbergen op de Hekkehorst. Over de aanleg van nieuwe bushaltes aan de Den Elterweg (N314) is ook nog niets bekend.

Uit de Stentor van 14 december:

Arriva niet meer over Revelhorst

ZUTPHEN – Busvervoerder Arriva is deze week gestopt met de route over het Zutphense bedrijventerrein De Revelhorst in Zutphen-Zuid. Ondernemers daar zijn verbolgen dat ze – zonder enige bekendmaking – moeten constateren dat buslijn 82 niet meer over via hun bedrijventerrein rijdt. Wie bij een van de honderd daar gevestigde bedrijven moet zijn, kan bij het Gelre ziekenhuis uitstappen en moet dan maar zien hoe hij of zij op het bedrijventerrein komt. “En dan wil Zutphen zich zo graag als groene gemeente profileren”, schampert een ondernemer. Volgens Arriva is de wijziging een gevolg van verzoeken van reizigers uit de gemeente Bronckhorst. Zij wilden graag een betere verbinding met het Gelre ziekenhuis. Tot 10 december reed de bus daar echter achter langs. Arriva laat verder weten dat voor de reizigers, die naar de Revelhorst moeten, er langs de provinciale weg (N314, Den Elterweg) haltes aangelegd zullen worden.  Zolang die haltes er nog niet zijn is er – aldus Arriva – een alternatief: buurtbus 193.

Ondernemerscafé houdt eindejaarsborrel op 29 december

Het Ondernemerscafé van november; een tapas workshop met live muziek van Flor d'Luna. Foto Patrick van Gemert/Zutphens Persbureau.Vorig jaar gingen de organisatoren Mark Schiphorst van Fort Bronsbergen en Fiona de Heus van Zutphens Persbureau voor het eerst door in december. Wegens het succes daarvan is de eindejaarsborrel daarom ook dit jaar op de agenda gekomen. Tijdens de avond is er volop gelegenheid om ondernemers te ontmoeten en contacten te leggen. Omdat de kersttijd een tijd van samenzijn is, nodigen Schiphorst en De Heus ook partners en kinderen uit. De verwachting is dat de avond rond 20.00 uur is afgelopen. Aanmelden kan bij info@zutphenspersbureau.nl. De kosten bedragen 15 euro per persoon (inclusief maaltijd, exclusief drankjes). Voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar zijn de kosten 7,50 euro.

Ondernemerscafé in 2012
Ook in 2012 is het Ondernemerscafé op elke laatste donderdag van de maand bij Fort Bronsbergen. In januari, als het Ondernemerscafé vijf jaar bestaat, staat een interessante spreker op het programma: Marie-José Helle, commercieel directeur bij Vitesse.

De bijeenkomsten in 2012 zijn op de volgende data: 26 januari, 23 februari, 29 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 26 juli, 30 augustus, 27 september, 25 oktober, 29 november en 27 december.

Het Ondernemerscafé is een initiatief van Fort Bronsbergen en Zutphens Persbureau en valt buiten de verantwoordelijkheid van B.O.O.R.

Revelhorst 4 in verkoop

Wethouder De Lange geeft startsein voor
verkoop dertien hectare bedrijventerrein Revelhorst 4

Wethouder Rik de Lange krijgt uitleg over het bedienen van de graafmachine voor de officiële handeling bij Revelhorst 4.De verkoop van Revelhorst 4 is gestart; dertien hectare nieuw bedrijventerrein in Zutphen, met de ontsluiting aan de Loohorst. Wethouder Rik de Lange gaf vrijdag 9 december het startsein door met een grote graafmachine de eerste grond te graven om het terrein bouwrijp te maken.

Ondanks de regen noemde Henk Bijl, directeur van Roosdom Tijhuis Planontwikkeling, dit een zonnig moment. Roosdom Tijhuis Rijssen vormt samen met Timmerhuis Projecten Vriezenveen, een vof voor dit project. De bestemmingsplannen zijn helemaal rond, het stratenplan is klaar en nu is gestart met het bouwrijp maken van de grond. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting drie maanden duren en dan zou de bouw kunnen beginnen. Op dit moment lopen al gesprekken met enkele gegadigden.

De kavels zijn flexibel in te delen. “We zijn uitgegaan van de veranderde markt”, sprak Bijl. “We willen maatwerk leveren richting de ondernemers die zich hier willen vestigen.” Het bedrijventerrein heeft de categorie 1 t/m 3.2, wat inhoudt dat hier zich kantoren en lichte industrie mag vestigen.

Revelhorst 4 omvat circa één kwart van het totale bedrijventerrein, dat hiermee een oppervlakte van bijna vijftig hectare heeft. Het terrein ligt ten zuiden van Zutphen, tussen de provinciale wegen N314 en N348. De verkoop verloopt via ten Hag bedrijfsmakelaars, 0575-516361. Zie ook www.revelhorst4.nl.
(foto Patrick van Gemert / Zutphens Persbureau)

Gemeente Zutphen neemt elektrisch voertuig in gebruik

Wethouder Hans La Rose neemt het elektrische voertuig officieel in gebruik.Wethouder Hans La Rose kwam donderdag 8 december naar de Revelhorst om daar een elektrisch voertuig officieel in gebruik te nemen. Dit voertuig gaat de gemeente gebruiken om de afvalbakken in de binnenstad te ledigen. Het past in het beleid van de gemeente om in te zetten op duurzaamheid. De elektrische auto stoot geen CO2 uit en dat is zeker in het voetgangersgebied in de binnenstad prettig. Jeroen Jacobs van Almat uit Laren (leverancier van het voertuig) overhandigt hem de sleutels. (foto Patrick van Gemert/ Zutphens Persbureau)