Alle berichten van Fiona van Gemert

Let op: omgevingsvergunning voor twee windturbines De Mars aangevraagd

De aanvraag omgevingsvergunning voor  het oprichten en in gebruik hebben van twee windturbines op De Mars , Zutphen is ingediend bij burgemeester en wethouders (zaaknummer 132256).

Wil je deze aanvraag zien? Ga dan naar het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575.  Iedereen kan zolang er nog geen besluit is genomen een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Op maandag tot en met vrijdag van 8.30 -11.00 uur kun je zonder afspraak terecht op het gemeentehuis Zutphen.

Ondernemend Cleantech Regio: het eerste voorzittersoverleg is een feit

De voorzitters van Ondernemend Cleantech Regio zijn op woensdag 7 november voor het eerst bij elkaar gekomen.  Dit nadat van de zomer was getekend voor een samenwerkingsverband tussen de diverse ondernemersverenigingen, bedrijvenkringen en parkmanagement in de Cleantech Regio Stedendriehoek. Ook Bedrijven Contact Heerde ambieert toetreding tot Ondernemend Cleantech Regio. Het eerste voorzittersoverleg was in het gemeentehuis van Brummen. Lees verder Ondernemend Cleantech Regio: het eerste voorzittersoverleg is een feit

Doet u mee met de Agenda Cleantech Regio?

Namens Ondernemend Cleantech Regio, het samenwerkingsverband van de ondernemersverenigingen in uw regio, nodigen wij u uit om samen verder te werken aan de Agenda Cleantech Regio. Hoe? Door de projecten waar u al mee bezig bent of aan de slag wil en die bijdragen aan de Agenda Cleantech Regio in beeld te brengen. Dit doen we om half december een gezamenlijk investeringsplan voor onze regio met de provincies te kunnen bespreken en tot afspraken te komen. Lees verder Doet u mee met de Agenda Cleantech Regio?

Nieuwe woonagenda in de Stedendriehoek

De acht gemeenten uit de Cleantech Regio, waaronder Zutphen, hebben samen met de provincie Gelderland een nieuwe woonagenda voor deze regio opgesteld. Hiermee geeft de regio richting aan het soort en aantal woningen dat gebouwd kan worden. Verduurzamen en klimaatbestendig maken van de bestaande woningen, wonen in combinatie met zorg en het karakter van stad en platteland zijn belangrijke uitgangspunten voor het regionale woonbeleid.

Klik hier voor de woonagenda (pdf).