Qlip B.V.

Qlip, is de partner voor de partijen actief in de zuivelketen, gespecialiseerd in kwaliteitsborging van agrofood. Met ons uitgebreide aanbod aan analyses en certificering en ons uitgebreide netwerk, hoogwaardige kennis en jarenlange ervaring is Qlip de onbetwiste marktleider op het gebied van borging van kwaliteit en voedselveiligheid in de Nederlandse zuivelketen.

Vanwege de groei en dynamiek binnen de internationale zuivelsector zijn de laboratoriumactiviteiten de afgelopen jaren flink toegenomen. Om de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven waarborgen, is besloten tot de nieuw- en verbouw van het chemisch en microbiologisch laboratorium. Met een uitbreiding van ca. 1.000 m2 is nagenoeg een verdubbeling van het aantal vierkante meters gerealiseerd.

Innovatie en ontwikkeling zijn van groot belang, daarin investeert Qlip jaarlijks zo’n 4% van zijn bedrijfsomzet. Dit niet alleen voor voedselveiligheid en –kwaliteit, maar ook meer en meer op het terrein van dierwelzijn en –gezondheid en verduurzaming van de zuivelketen.

qlip gebouw

qlip logo

Vereniging voor de bedrijventerreinen van Zutphen