Qlip B.V.

Qlip, is de partner voor de partijen actief in de zuivelketen, gespecialiseerd in kwaliteitsborging van agrofood. Met ons uitgebreide aanbod aan analyses en certificering en ons uitgebreide netwerk, hoogwaardige kennis en jarenlange ervaring is Qlip de onbetwiste marktleider op het gebied van borging van kwaliteit en voedselveiligheid in de Nederlandse zuivelketen.

Vanwege de groei en dynamiek binnen de internationale zuivelsector zijn de laboratoriumactiviteiten de afgelopen jaren flink toegenomen. Om de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven waarborgen, is besloten tot de nieuw- en verbouw van het chemisch en microbiologisch laboratorium. Met een uitbreiding van ca. 1.000 m2 is nagenoeg een verdubbeling va

Qlip ondersteunt de internationale zuivelketen (melkveehouderij, zuivelindustrie en–handel en retail) ter versterking van vooraanstaande marktposities. Dit doen we door een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en betrokken partner te zijn in de TIC (Testing, Inspection & Certification) business. Onze kernactiviteiten zijn gericht op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, samenstelling en verduurzaming. Van oudsher is Qlip actief in de Nederlandse zuivelsector. Zowel op de boerderij, tijdens het transport van rauwe melk, de verwerking van melk in de fabriek, tot aan het zuiveleindproduct in de winkel. Zo analyseert Qlip jaarlijks in Zutphen ruim 13 miljoen monsters rauwe melk (koe & geit). Dit in opdracht van zuivelondernemingen en veeverbeteringsorganisaties. Daarnaast worden bijna 700.000 chemische en microbiologische analyses uitgevoerd op zuivelproducten, zoals kaas, boter, melkpoeder en zuigelingenvoeding. We hebben een breed portfolio met o.a. de analyse van contaminanten & residuen, micro-organismen en aminozuren.

Ook biedt Qlip een groot assortiment controlemonsters, kalibratiereeksen en rondzendonderzoeken aan en ondersteunen we zuivelondernemingen bij het onderhouden van specifieke kalibratielijnen, het instellen van meetinstrumenten en het trainen van medewerkers.

Verder voert Qlip jaarlijks ruim 15.000 audits en beoordelingen uit op het functioneren van kwaliteitssystemen in de melkveehouderij en zuivelsector. Ook richt het zich met KOM op het bewaken, en verbeteren van de kwaliteit van melkwinning en -bewaring op het melkveebedrijf. Dit wordt o.a. gedaan door borging van onderhoudsbeurten op de melkinstallaties, melkmeting en koelinstallaties.

Tevens verzorgt het Milk Competence Center van Qlip de administratie van melkleveranties -kwaliteit en de melkgeldadministratie voor een groot aantal zuivelondernemingen, bekend als Z-net en Imilk. Ook de vele initiatieven van zuivelondernemingen en melkveehouders op het gebied van verduurzaming worden middels de verwerking van data door Z-net ondersteunt. Qlip voert steeds meer activiteiten uit buiten Nederland, met name in Noord-West Europa.

Bactoforce International A/S is een zusterorganisatie van Qlip. Dit inspectiebedrijf van Deense origine is Europees marktleider bij het inspecteren van processing equipment in de liquid food sector.

 

qlip gebouw

Qlip B.V.
Oostzeestraat 2a
7202 CM Zutphen
Tel. 088 754 7000
www.qlip.nl
info@qlip.nl