Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek is een van de grotere Rabobanken in Nederland met ruim 123.000 particuliere en 14.000 zakelijke klanten. We bedienen onze relaties in een werkgebied dat zich uitstrekt van Zutphen tot Winterswijk. Een typisch Achterhoeks gebied dat zich kenmerkt door de vele kleine kernen, dorpen en buurtschappen.

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek wil er in alle opzichten voor u zijn. Dat begint met het aanbieden van een professionele dienstverlening, zodat u altijd en overal uw bankzaken kunt regelen. Daarnaast leveren wij als coöperatieve bank een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van een prettige woon-, werk- en leefomgeving in de Achterhoek. Niet door vanaf de zijlijn mee te praten, maar door verantwoordelijkheid te nemen en actief maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Dankzij onze verwevenheid met de lokale gemeenschap en onze positie midden in de samenleving, hebben wij een goed beeld van wat er leeft en speelt in ons werkgebied. Hierdoor zijn wij als Rabobank goed in staat om partijen samen te brengen, slimme verbindingen te leggen en nieuwe initiatieven aan te jagen.

Jeroen Gort
Directeur Bedrijven
Jeroen.Gort@rabobank.nl

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek
Dreef 6
7202 AG Zutphen
Postbus 166
7200 AD Zutphen
Telefoon: (0544) 474 744
Website: www.rabobank.nl/noa
E-mail: bedrijven.noa@rabobank.nl