Beste leden,

Veel ondernemers hebben het momenteel zwaar. Bedrijven die niet gedwongen dicht zijn, hebben ook te kampen met sterk dalende omzetten ten gevolge van de coronamaatregelen. Bedrijvenkring Zutphen (BKZ) stond op het punt de facturen voor de contributie 2020 naar de leden te sturen, maar als bestuur hebben we besloten hier dit jaar van af te zien. De vereniging heeft een potje voor barre tijden, die hebben we nu, in goed overleg met de penningmeester, dus aangesproken.  Een klein gebaar wellicht, maar alle beetjes helpen.

We hopen vooral dat iedereen deze crisis in goede gezondheid weet te doorstaan. De BKZ komt op voor de collectieve belangen van de bedrijven op de bedrijventerreinen. Op dit moment hebben we meer dan honderd leden. We hopen dat ook andere bedrijven zich bij het collectief willen aansluiten. Bedrijven die nog niet lid zijn, kunnen dit nu kosteloos worden. Hier vinden zij een aanmeldformulier. De leden worden regelmatig geïnformeerd over relevant nieuws voor ondernemers in Zutphen, ook met betrekking tot de coronamaatregelen. Hier is afstemming met de gemeente Zutphen.

Allen tegen eenzaamheid

Als Bedrijvenkring Zutphen ondersteunen we het lokale initiatief www.Allentegeneenzaamheid.nl. Dit is opgezet door een van onze leden, om voorgeprogrammeerde tablets ter beschikking te kunnen stellen aan eenzame ouderen in de regio. Daarmee kunnen zij in deze tijd van langdurige isolatie toch contact onderhouden met bijvoorbeeld familie. Als BKZ hebben we inmiddels vijf tablets gesponsord.

Collectief

Mochten er ondernemers zijn met goede ideeën dan vernemen we die graag. Loop je tegen problemen aan en heb je het idee dat dit een collectief probleem is, laat het dan ook weten aan het secretariaat of spreek een van de bestuursleden aan. We kunnen dan samen kijken of er in goed overleg zaken snel vlot te trekken zijn, de lijntjes met Zutphen zijn wat dat betreft kort.

We zullen met ons allen er samen keihard de schouders onder moeten zetten. Goed gaan en houd vooral het vizier op en het vertrouwen in de toekomst!

Sonja Seegers – Protect Bedrijfskleding
Carel Addink  – Addink Distributie
Fiona de Heus – Zutphens Persbureau
Remco Feith –  adviseur bestuur BKZ en binnenstadsmanager
Robbert Veenendaal – Almex