Begroting Parkmanagement Zutphen

door | nov 22, 2020 | Nieuws 2020, Parkmanagement

Het bestuur van Stichting Parkmanagement Zutphen presenteert de begroting voor 2021, samen met de jaarrekening van 2019. Op 30 september 2019 is de naam van de Handel- en Industriestichting Zutphen (HIZ) gewijzigd in Stichting Parkmanagement Zutphen (SPZ) en is de Vereniging Parkmanagement Zutphen opgeheven.

Begin 2020 is de collectieve beveiliging uitgebreid met het bedrijventerrein Lage Weide in Warnsveld. Daarmee zijn alle Zutphense bedrijventerreinen voorzien van camerabewaking. Binnenkort worden ook bij de nieuwe aansluiting van de Revelhorst op de rondweg N314 kenteken- en domecamera’s geplaatst. Deze beide uitbreidingen verklaren de toename in de kosten van de collectieve beveiliging.

Sinds de tweede helft van 2019 wordt er regelmatig overlegd tussen vertegenwoordigers van de Bedrijvenkring Zutphen, Stichting Parkmanagement Zutphen en de ondernemersorganisaties in de Zutphense binnenstad. Inmiddels is gezamenlijk een nieuwe promotiewand in het VVV-kantoor gerealiseerd. Samen met de gemeente wordt momenteel ook onderzocht hoe de leegstand in zowel de binnenstad als op de bedrijventerreinen kan worden aangepakt.

Binnenkort wordt de procedure voor hercertificering voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B) weer opgestart. Wij vragen alle bedrijven om medewerking door de binnenkort toe te zenden enquête in te vullen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Download hier de begroting 2021.