Aanpak Industrieweg gaat NIET door

Op donderdagavond 9 december tijdens de Klankbordgroep vergadering: aanpak Industrieweg, waar o.a. de VWKZ maar ook de KvK zitting in heeft, is bekend gemaakt dat de aanpak van de Industrieweg NIET doorgaat!

Projectbureau de Mars en de gemeente Zutphen zijn na een zorgvuldige analyse tot de conclusie gekomen dat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid niet gewaarborgd kunnen worden tijdens de wegwerkzaamheden.

De VWKZ en de KvK hadden al bij begin van het project er stevig op aangedrongen dat bij onvoldoende waarborgen over de bereikbaarheid de aanpak van de Industrieweg niet gesteund zal worden door hen. “Met name deze cruciale verbinding met de Mars mag en kan op geen enkele manier in gevaar komen. Zowel voor de ondernemers, maar ook voor de consument de werknemers als de bewoners van Zutphen”, zo stelde Jos Addink als vertegenwoordiger van de VWKZ in de klankbordgroep.

Het Projectbureau de Mars en de gemeente Zutphen hebben na zorgvuldig onderzoek deze stelling onderschreven en overgenomen. De aanpak wordt nu pas opgepakt als de N348 eerste fase gereed is (omlegging Polbeek/Eefde). In 2011 wordt dit tracé namelijk aangepakt. Hiermee wordt gedeeltelijk de kwetsbaarheid van de Industrieweg als enige ontsluiting van de Mars voor vrachtverkeer, ook opgeheven.

De mogelijkheden om toch de subsidie van Provincie voor de aanpak van deze weg te behouden worden nu nog onderzocht.

Zowel de VWKZ als de KvK zijn blij met de uitkomsten en complimenteren het Projectbureau de Mars met de zorgvuldigheid die zij hebben genomen in dit Project.

Jos Addink
Remco Feith