(ingezonden brief gemeente Zutphen)

Beste ondernemer,

Op 27 september hebben ondernemers en de gemeente samen gebrainstormd over het inkoopbeleid. Weten de gemeentelijke inkopers wat Zutphense ondernemers in hun mars hebben? Hoe zorgen we ervoor dat Zutphense ondernemers mee kunnen draaien in een aanbesteding van de gemeente?

Ondernemers hebben in kleine groepen nagedacht over deze vragen. Wij zijn blij met de praktische ideeën die het  heeft opgeleverd. Sommige ideeën willen wij meteen oppakken. Voor andere ideeën nemen wij – samen met u – iets meer tijd.

Korte termijn: zichtbaarheid vergroten
Veel ondernemers hebben behoefte om beter zichtbaar te zijn bij de gemeentelijke inkopers. Het idee is om hiervoor een tool in te zetten. Dat is een mooi woord voor een (digitaal) systeem met úw bedrijfsinformatie. Die tool vraagt wel een inspanning van u om uw bedrijfsinformatie in te vullen, maar daarmee houdt u wel zelf de regie op wat de gemeentelijke inkopers van de diensten van uw bedrijf weten.

Ook de gemeentelijke inkopers hebben graag zo’n tool. De gemeente wil dit graag per 1 januari 2017 realiseren. Natuurlijk doen wij dat samen met een lokale ondernemer die daar goed in is.

Ideeën waar we samen de tijd voor nemen
In de loop van 2017 gaan wij nog meer doen. Alles met zijn eigen snelheid, en vaak zullen wij weer even met u aan tafel gaan voor de uitwerking. Het gaat om de volgende ideeën:

  • Zutphense inkoopkalender;
  • Speeddate inkopers;
  • Een platform voor MVO bedrijven om kennis te delen;
  • Punten geven voor inzet werklozen;
  • Grenzen zetten om aanbestedingsgebied;
  • Kijken naar lokale kansen bij inkoop.

De gemeente kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. Graag betrekken wij u bij het vervolg – sterker nog: denk mee over de agenda.

Wilt u mee denken? Geef u dan op bij de inkoopadviseur, c.lurvink@zutphen.nl.

Met vriendelijke groet,
Ceciel Lurvink
Inkoopadviseur gemeente Zutphen