De gemeente meldde vrijdag in een persbericht dat de aanbestedingsronde voor de bouw van de nieuwe onderdoorgangen Marstunnel en Kostverloren is afgerond. De opdracht is gegund aan BAM Civiel BV Zuidoost, onderdeel van Koninklijke BAM Groep. De bouw start komend voorjaar en planning is dat het verkeer eind 2015 van de onderdoorgangen gebruik kan gaan maken.

De nieuwe onderdoorgangen verbinden de binnenstad van Zutphen met Noorderhaven. Wethouder Rik de Lange: ‘Ik ben blij dat de bestaande barrière nu definitief verdwijnt. Met de keuze voor de bouwer zijn we weer een belangrijke stap dichter bij het realiseren van beide onderdoorgangen.’ Opdrachtgever voor de bouw is ProRail. Jan Mulder, regiodirecteur ProRail: ‘De komst van de onderdoorgangen is ook belangrijk voor de veiligheid, omdat we hierdoor de gelijkvloerse Overweg bij de Nieuwstad kunnen opheffen. Bovendien maken we de wissels voegloos, waardoor er minder lawaai is en daardoor minder overlast voor omwonenden. En door aanpassingen van de perrons kunnen reizigers straks makkelijker  in- en uitstappen.’

Verbinding
De Marstunnel is bedoeld voor gemotoriseerd en langzaam verkeer en verbindt de IJsselkade met de Parkstraat. De Marstunnel gaat straks schuin onder 7 sporen door. De tunnelbak krijgt een lengte van 120 meter en wordt zo’n 20 meter breed. Kostverloren is bedoeld voor fietsers en voetgangers en verbindt de Nieuwstad, ter hoogte van de Norenburgerstraat, met Noorderhaven. Deze onderdoorgang gaat schuin onder 5 sporen door, is 60 meter lang en zo’n 7 meter breed.

Naast de aanleg van de onderdoorgangen worden de perrons op hoogte gebracht volgens Europese norm, de bovenleidingen worden aangepast en de wissels voegloos gemaakt.

Planning werk
De werkzaamheden aan het spoor zijn naar verwachting eind volgend jaar klaar en de aanleg van de onderdoorgangen eind zomer 2015. Daarna kunnen de onderdoorgangen bestraat en geasfalteerd worden door de gemeente. De verwachting is dat eind 2015 de Marstunnel en Kostverloren open gaan voor verkeer. Op dat moment zal de huidige overweg gesloten worden voor het verkeer.

Reizigers
De bouw van de onderdoorgangen kan niet zonder enige overlast. In de maanden april, mei en oktober wordt het spoor op het traject Zutphen-Arnhem een aantal keren buiten dienst gesteld. In de herfstvakantie wordt de grootste hinder verwacht. Het spoor richting Dieren gaat negen dagen buitendienst omdat de spoorstaven van de brug over de IJssel worden vernieuwd. Vervoerders zullen reizigers verder over informeren over het alternatief vervoer.

Start voorbereidingen
In de laatste week van oktober worden de bomen bij beide nieuwe onderdoorgangen gekapt in verband met explosievenonderzoek. Het onderzoek moet uitwijzen of er eventueel nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten. De huidige parkeerplaatsen naast de ING gaan per 1 november dicht; de gebruikers van de parkeerplaats krijgen een parkeerontheffing voor de betaalde parkeerplaatsen voor het Stationsplein en Basseroord. Bij de Marstunnel komt te zijner tijd nieuw groen; het plan hiervoor is gemaakt in overleg met de omwonenden.