Categoriearchief: Nieuws 2007

Werkzaamheden fietsviaducst Den Elterweg-Emmersteeg

De Provincie gaat werkzaamheden uitvoeren aan het fietsviaduct Den Elterweg – Emmersteeg.

Deze werkzaamheden vinden plaats van maandag 4 juni start 00.00 tot 15 juni 00.00 uur of zoveel korter als mogelijk. Gezien de uit te voeren werkzaamheden wordt de Den Elterweg op het wegvak tussen Warnsveldseweg – G. Doustraat afgesloten voor alle verkeer. De kruispunten blijven wel gewoon open voor verkeer van/naar Zutphen-Warnsveld. De aantakkingen met de Den Elterweg zullen geblokkeerd worden.

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via omleiding Leesten – Rijkstraatweg – Kleine Omlegging. Voor het fietsverkeer wordt  ter plekke een kleine omleiding aangegeven.

De bestaande omleidingsroutes in verband met onze gemeentelijke werkzaamheden aan de Berkelsingel en het Stationsplein zullen, daar waar er overlap is, geïntegreerd worden.

Werkzaamheden kruising V.d. Capellenlaan, Deventerweg en Den Elterweg

Ter hoogte van de Voorsterallee

In juni 2005 heeft de Provincie nieuw asfalt aangebracht op de Van der Capellenlaan, Deventerweg en Industrieweg.
Enige weken na het aanbrengen van het asfalt op de kruising Van der Capellenlaan, Deventerweg en Industrieweg bleek dat op de opstelvakken spoorvorming ontstond.
Normaal gesproken zou met de genomen onderhoudsmaatregel, het asfalt zeker 10 tot 14 jaar meegaan.
Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat het door de aannemer aangebrachte asfalt niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.
De aannemer zal daarom de werkzaamheden als garantiewerk uitvoeren.
De werkzaamheden zijn beschreven in het herstelplan en bestaan uit het vervangen van de aangebrachte asfaltlagen en de detectielussen van de verkeersregelinstallatie.

Vanwege het belang van de kruising voor de verkeersafwikkeling van Zutphen en het industrieterrein de Mars kunnen deze werkzaamheden het beste in de avond en nachtelijke uren en/of op zondag worden uitgevoerd.

Het verwijderen van het asfalt en het aanbrengen van asfalt zal daardoor in de avond en nachtelijke uren tussen 19.00 uur en 06.00 uur worden uitgevoerd.
Het verwijderen van asfalt vindt plaats tussen maandagavond 7 mei en dinsdagochtend 8 mei.
Het aanbrengen van het asfalt zal zowel de maandag nacht en dinsdagochtend als de dinsdagavond en woensdagochtend worden uitgevoerd.

Daarnaast zullen de lussen voor de verkeersinstallatie worden gezaagd.
Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden in 2005 is gebleken dat deze werkzaamheden vooral in de nacht als zeer hinderlijk zijn ervaren.
Daarom is besloten om deze werkzaamheden op zondag 13 mei overdag uit te voeren.

Voor de werkzaamheden op de Van der Capellenlaan en Den Elterweg zal de rijbaan afgesloten worden en het verkeer worden omgeleid.
Het verkeer op de kruising Deventerweg en Industrieweg zal door middel van een tijdelijke verkeersregelinstallatie worden geregeld.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij dhr B.J van Ginkel, projectleider van de Provincie telefoonnummer 026-3599632. U kunt ook meer informatie vinden door op de volgende link te klikken: http://angel.regioportals.nl/destentor/N348/index.html

Uitnodiging bijeenkomst kadernota

Woensdag 21 maart van 19:30 – 21:30 uur in de commissiekamer van het oude stadhuis

De gemeente Zutphen wil werk maken van haar economische ontwikkeling. Mede daarom is de afgelopen periode hard gewerkt aan de economische kadernota “Versterken duurzaam Ondernemersklimaat” die tot en met 2010 de basis biedt voor beleid. Wellicht heeft u in de afgelopen periode al meegewerkt aan deze nota, door een interview, het invullen van een vragenlijst of een werkbijeenkomst.

De nota is uitgedeeld op de ledenvergadering van 6 maart jl. De nota is tevens te downloaden van onze site. U kunt de nota vinden door onder ‘leden’ te kiezen voor ‘documenten’. Om te downloaden dient u wel even in te loggen door middel van uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Mocht u die kwijt zijn of niet bij de hand hebben, neemt u dan contact op met het secretariaat (tel: 055 – 579 61 24 of info@vwkz.nl)

De gemeente wil graag haar voornemens toelichten en van u horen wat u ervan vindt. Dit doen zij tijdens een bijeenkomst op woensdag 21 maart a.s. van 19:30 tot 21:30 uur in de Commissiekamer van het oude gemeentehuis.

De gemeente nodigt u van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Tijdens deze bijeenkomst zal de nota inhoudelijk worden toegelicht en wordt ruim de gelegenheid geboden met u hierover van gedachten te wisselen.

Mocht u belangstelling hebben naar deze bijeenkomst te gaan, geeft u dit dan even door aan het secretariaat (graag voor 19 maart a.s.) zodat zij iedereen ineeens aan kunnen melden (aanmelding is overigens noodzakelijk).