Datum feestavond bekend

En dit jaar is dat een heel speciale feestavond! De jaarlijkse feestavond zal dit jaar plaats vinden op vrijdag 5 oktober a.s. De avond zal rond 16:45 uur starten. Meer informatie volgt…..

Uitnodiging bijeenkomst kadernota

Woensdag 21 maart van 19:30 – 21:30 uur in de commissiekamer van het oude stadhuis De gemeente Zutphen wil werk maken van haar economische ontwikkeling. Mede daarom is de afgelopen periode hard gewerkt aan de economische kadernota “Versterken duurzaam...

Ontwerp N348 ligt ter inzage

Van 22-02-2007 t/m 04-03-2007 kunt u het milieueffectrapport (MER/SMB) en het ontwerp partiële streekplanherziening inzien. Op 30 januari 2007 hebben Gedeputeerde Staten (GS) het ontwerp van de Partiële herziening van het Streekplan Gelderland 2005 van het nieuw tracé...