Marstunnel en Kostverloren

Het college van B&W van Zutphen heeft onlangs besloten om de bestemmingsplannen voor de onderdoorgangen Marstunnel en Kostverloren aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen. Voor de zomer hebben de ontwerpbestemmingsplannen voor Marstunnel en...

Beursvloer op 19 november

De Zutphense Uitdaging vraagt uw aandacht. De Beursvloer Zutphen komt er weer aan! Maatschappelijke organisaties willen graag in contact komen met mensen uit het bedrijfsleven die iets voor hen kunnen betekenen. Denk met hen mee en toon, samen met collega-ondernemers...