Categoriearchief: Nieuws 2013

Bestemmingsplannen Marstunnel en Kostverloren vastgesteld

De bestemmingsplannen voor de nieuwe onderdoorgangen Marstunnel en Kostverloren liggen ter inzage in het gemeentehuis van Zutphen en op www.zutphen.nl. Beide nieuwe onderdoorgangen gaan onder het spoor door. De Marstunnel ligt tussen het station en de IJssel en verbindt het nieuwe Noorderhaven met de binnenstad van Zutphen. Kostverloren is de naam van de nieuwe fiets- en voettunnel ter hoogte van de Norenburgstraat en verbindt de Nieuwstad met Noorderhaven. De gemeenteraad heeft onlangs beide bestemmingsplannen vastgesteld.

11 miljoen extra voor kredietregeling MKB

Gedeputeerde Staten hebben 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de MKB Kredietfaciliteit Gelderland. De faciliteit is bedoeld voor MKB-ondernemers met een bedrijf dat in de kern gezond is, maar die door de economische crisis moeilijk aan financiële middelen kunnen komen.  Deze ondernemers kunnen bij PPM Oost een krediet aanvragen in de vorm van een achtergestelde lening. De storting van 11 miljoen euro komt bovenop de 25 miljoen euro die de provincie hiervoor in 2010 beschikbaar heeft gesteld.

Zie: http://www.ppmoost.nl/page/mkb-kredietfaciliteit-gelderland-0