Geen overeenkomst solarveld Fort de Pol

De gemeente Zutphen en Bron Solar zijn niet tot overeenstemming gekozen over het realiseren van een solarveld op Fort de Pol. Op maandag 25 november vond een laatste onderhandelingsgesprek hierover plaats. Bron Solar had een optie van een half jaar op dit terrein om...

Beursvloer Zutphen 2013 op 18 november

Lokale sociale initiatieven en bedrijven die Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap hoog in het vaandel hebben staan en graag een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in de gemeente Zutphen ontmoeten elkaar op de Beursvloer. De Beursvloer Zutphen 2013 is op...

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Bedrijven die hemelwater niet meer naar het riool leiden, maar het in de bodem laten infiltreren of afvoeren naar oppervlaktewater kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Kijk voor informatie hierover op de website van de gemeente Zutphen:...

Bevolkingskrimp

De Stentor berichtte op 3 oktober dat de bevolking in Zutphen in 2025 ‘een beetje krimpt’. Naar verwachting telt Zutphen volgend jaar 47.600 inwoners (vergeleken met 47.233 in augustus van dit jaar) en zal dit in 2025 47.400 zijn. Dit terwijl de omliggende gemeenten...