Categoriearchief: Nieuws 2013

Havenstraat afgesloten vanaf 13 januari

Projectbureau De Mars meldt dat de Havenstraat ter hoogte van het P+R-terrein vanaf maandag 13 januari is afgesloten voor alle verkeer. Het parkeerterrein is wel bereikbaar.

De omleiding (via de Dreef en de Coenensparkstraat) wordt met borden aangegeven. Mocht het weer het niet toe laten om te starten met de werkzaamheden die betrekking hebben op de nieuwbouw van Noorderhaven, dan zullen deze uitgesteld worden.

Zie ook de website van De Mars.

Geen overeenkomst solarveld Fort de Pol

De gemeente Zutphen en Bron Solar zijn niet tot overeenstemming gekozen over het realiseren van een solarveld op Fort de Pol. Op maandag 25 november vond een laatste onderhandelingsgesprek hierover plaats. Bron Solar had een optie van een half jaar op dit terrein om een business case uit te werken voor het plaatsen van een solarveld. Vandaag is gebleken dat de business case op deze locatie niet haalbaar is.

Omdat de funderingsmogelijkheden op Fort de Pol beperkingen geeft, ligt de grondprijs een stuk lager dan voor reguliere bedrijventerreinen zoals de Revelhorst. “Vorige week kwam vanuit Bron Solar het signaal dat we vandaag tot een overeenstemming zouden komen. Helaas is dat niet gelukt. Wij vinden het jammer dat de business case niet haalbaar blijkt te zijn. Het leek een mooie kans om onze duurzaamheidsdoelstelling en het ontwikkelen van Fort de Pol te combineren. We gaan de mogelijkheden hiertoe zeker verder verkennen.”, aldus wethouder Patricia Withagen in een persbericht van de gemeente.

Beursvloer Zutphen 2013 op 18 november

Lokale sociale initiatieven en bedrijven die Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap hoog in het vaandel hebben staan en graag een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in de gemeente Zutphen ontmoeten elkaar op de Beursvloer. De Beursvloer Zutphen 2013 is op maandag 18 november van 16.30 tot 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis.

Op informele en dynamische wijze “handelen” bedrijven en lokale initiatieven samen om elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen. Bedrijven bezoeken vanuit betrokkenheid de Beursvloer met een aanbod passend bij hun bedrijfsvisie. Het aanbod kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • ICT en apparatuur
  • Materialen en faciliteiten
  • Juridisch -, financieel en strategische advies en dienstverlening
  • Marketing -, communicatie – en organisatieadvies en dienstverlening
  • Mensenkracht; klussen en activiteiten
  • Coaching, training en onderzoek

Bedrijven zijn ook welkom om zonder direct aanbod deel te nemen maar ter plekke te kijken welke vragen van stichtingen en verenigingen aanspreken. Voormalig staatsecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid Paul de Krom verzorgt een inleiding en de prestigieuze award voor de Maatschappelijk Betrokken Onderneming van het jaar wordt uitgereikt.  Soep, broodjes en diverse lekkernijen worden door lokale ondernemers geserveerd en deelnemers kunnen de Goede Wereld Wijn proeven.

Meer informatie en aanmelden: www.beursvloerzutphen.nl.

Bouw nieuwe onderdoorgangen spoor Zutphen vanaf voorjaar 2014

De gemeente meldde vrijdag in een persbericht dat de aanbestedingsronde voor de bouw van de nieuwe onderdoorgangen Marstunnel en Kostverloren is afgerond. De opdracht is gegund aan BAM Civiel BV Zuidoost, onderdeel van Koninklijke BAM Groep. De bouw start komend voorjaar en planning is dat het verkeer eind 2015 van de onderdoorgangen gebruik kan gaan maken.

De nieuwe onderdoorgangen verbinden de binnenstad van Zutphen met Noorderhaven. Wethouder Rik de Lange: ‘Ik ben blij dat de bestaande barrière nu definitief verdwijnt. Met de keuze voor de bouwer zijn we weer een belangrijke stap dichter bij het realiseren van beide onderdoorgangen.’ Opdrachtgever voor de bouw is ProRail. Jan Mulder, regiodirecteur ProRail: ‘De komst van de onderdoorgangen is ook belangrijk voor de veiligheid, omdat we hierdoor de gelijkvloerse Overweg bij de Nieuwstad kunnen opheffen. Bovendien maken we de wissels voegloos, waardoor er minder lawaai is en daardoor minder overlast voor omwonenden. En door aanpassingen van de perrons kunnen reizigers straks makkelijker  in- en uitstappen.’

Verbinding
De Marstunnel is bedoeld voor gemotoriseerd en langzaam verkeer en verbindt de IJsselkade met de Parkstraat. De Marstunnel gaat straks schuin onder 7 sporen door. De tunnelbak krijgt een lengte van 120 meter en wordt zo’n 20 meter breed. Kostverloren is bedoeld voor fietsers en voetgangers en verbindt de Nieuwstad, ter hoogte van de Norenburgerstraat, met Noorderhaven. Deze onderdoorgang gaat schuin onder 5 sporen door, is 60 meter lang en zo’n 7 meter breed.

Naast de aanleg van de onderdoorgangen worden de perrons op hoogte gebracht volgens Europese norm, de bovenleidingen worden aangepast en de wissels voegloos gemaakt.

Planning werk
De werkzaamheden aan het spoor zijn naar verwachting eind volgend jaar klaar en de aanleg van de onderdoorgangen eind zomer 2015. Daarna kunnen de onderdoorgangen bestraat en geasfalteerd worden door de gemeente. De verwachting is dat eind 2015 de Marstunnel en Kostverloren open gaan voor verkeer. Op dat moment zal de huidige overweg gesloten worden voor het verkeer.

Reizigers
De bouw van de onderdoorgangen kan niet zonder enige overlast. In de maanden april, mei en oktober wordt het spoor op het traject Zutphen-Arnhem een aantal keren buiten dienst gesteld. In de herfstvakantie wordt de grootste hinder verwacht. Het spoor richting Dieren gaat negen dagen buitendienst omdat de spoorstaven van de brug over de IJssel worden vernieuwd. Vervoerders zullen reizigers verder over informeren over het alternatief vervoer.

Start voorbereidingen
In de laatste week van oktober worden de bomen bij beide nieuwe onderdoorgangen gekapt in verband met explosievenonderzoek. Het onderzoek moet uitwijzen of er eventueel nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten. De huidige parkeerplaatsen naast de ING gaan per 1 november dicht; de gebruikers van de parkeerplaats krijgen een parkeerontheffing voor de betaalde parkeerplaatsen voor het Stationsplein en Basseroord. Bij de Marstunnel komt te zijner tijd nieuw groen; het plan hiervoor is gemaakt in overleg met de omwonenden.

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Bedrijven die hemelwater niet meer naar het riool leiden, maar het in de bodem laten infiltreren of afvoeren naar oppervlaktewater kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Kijk voor informatie hierover op de website van de gemeente Zutphen: