Categoriearchief: Nieuws 2013

Bevolkingskrimp

De Stentor berichtte op 3 oktober dat de bevolking in Zutphen in 2025 ‘een beetje krimpt’. Naar verwachting telt Zutphen volgend jaar 47.600 inwoners (vergeleken met 47.233 in augustus van dit jaar) en zal dit in 2025 47.400 zijn. Dit terwijl de omliggende gemeenten hard krimpen.

Welke effecten dit heeft op de stad en hoe je daar als bedrijf om in kunt spelen is het onderwerp van het Ondernemerscafé bij Bronsbergen op 24 april 2014. Gijs Kornmann zal hier met de aanwezige ondernemers op ingaan.

Olifantsgras op de Mars

Om verpaupering van braakliggende terreinen op de Mars tegen te gaan, laat de gemeente deze terreinen (tijdelijk) beplanten. Zes hectare op Fort de Pol wordt beplant met olifantsgras, andere terreinen worden ingezaaid met een bloemenmengsel, zoals dat ook al aan de Coenensparkstraat is gedaan.

Ontwerpbeschikking Noorderhaven ligt ter inzage

In Noorderhaven, vooral bij het station, wordt momenteel volop gebouwd. De eerstvolgende bouwlocatie ligt aan de Dreef, tegenover Ballorig en Achmea Health Center. In deze ‘bouwvelden 13 + 14’ worden 63 woningen gerealiseerd. Het college van B&W heeft de ontwerpbeschikking vastgesteld om de omgevingsvergunning te verlenen voor dit gebied. De beschikking en de bijbehorende stukken liggen tot en met woensdag 16 oktober 2013 ter inzage bij het Loket in het stadhuis van Zutphen. Ze zijn ook in te zien op http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0301/NL.IMRO.0301.OMG02velden13en14-on01/.

Tijdens deze periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 41, 7200 AA  in Zutphen. Als u mondeling uw zienswijzen wilt indienen kunt u hiervoor een afspraak maken met de gemeente, telefoon 14 0575.

Zie ook de website van De Mars.

17 september: Hoe ziet Zutphen eruit in 2025?

De gemeente Zutphen nodigt iedereen uit om mee te praten over de toekomst van Zutphen. Op dinsdag 17 september is de eerste bijeenkomst in een reeks die moet helpen een goede koers voor de toekomst uit te zetten.

De bijeenkomst begint met een levendige talkshow. Daarin onder meer aandacht voor een recent onderzoek waarin is bekeken hoe Zutphen ervoor staat in vergelijking tot gemeenten in de regio en andere steden in Nederland. Onderzoeker Gerard Marlet wordt geïnterviewd en enkele betrokken Zutphenaren wordt gevraagd naar hun ideeën voor de toekomst van Zutphen. Na de talkshow is er een ‘marktplein’ waar deelnemers op allerlei manieren hun ideeën kunnen uiten over de toekomst.

De bijeenkomst vindt plaats in de Burgerzaal (Lange Hofstraat 4) en begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Zie www.zutphen.nl/2025.