Jaarstukken Waterschap Rijn en IJssel

Jaarstukken Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel behandelt op 7 mei de jaarstukken over 2023 (het jaarverslag en de jaarrekening). Ze liggen ter inzage op het kantoor van het waterschap in Doetinchem. Om daar gebruik van te maken, maak je een afspraak met het directiesecretariaat,...
Dijkversterking

Dijkversterking

Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst veilig achter de dijk kunnen wonen en werken, zijn dijkversterkingen van belang. Een van de dijken die versterkt zal worden, ligt tussen de Den Elterweg en de wijk Zuidwijken in Zutphen. Dit maakt deel uit van het...
Stadsklimaatpark: vul de vragenlijst in

Stadsklimaatpark: vul de vragenlijst in

De gemeente Zutphen gaat de hoogspanningslijnen langs de Den Elterweg vervangen door ondergrondse hoogspanningskabels. Dit is op zijn vroegst in 2026 klaar. Als het zover is, is er meer ruimte om de strook onder en bij de huidige hoogspanningslijnen in te richten. De...