Categoriearchief: Nieuws

Nieuws van Bedrijvenkring Zutphen

Vereniging Parkmanagement Zutphen is een feit

‘We willen een toegevoegde waarde leveren voor de bedrijven op de bedrijventerreinen’

ZUTPHEN – Onder toeziend oog van notaris Roderik de Wilde is dinsdag de Vereniging Parkmanagement Zutphen officieel opgericht. Deze vereniging stelt zich ten doel om de belangen van de bedrijven op de bedrijventerreinen te behartigen waar het gaat om het beheer van de bedrijventerreinen.

Per 1 januari is de Zutphense ondernemer Jos Addink aangesteld als parkmanager, die daarmee Piet Hoogers opvolgt. Addink gaat samen met Jeroen Huizinga van BMD handen en voeten geven aan Parkmanagement Zutphen. Ze hebben meteen gekozen voor een nieuwe structuur. Parkmanagement Zutphen bestaat uit de Handel en Industriestichting Zutphen (HIZ) en de dinsdag opgerichte vereniging. Het bestuur van deze nieuwe vereniging bestaat uit voorzitter Peter Hendriks (Gamma), penningmeester Alexander van Druten (Terlet) en secretaris Fiona van Gemert-de Heus (Zutphens Persbureau).

Parkmanagement Zutphen maakt zich sterk voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid op de bedrijventerreinen de Mars, de Stoven, de Revelhorst en de Lage Weide. Bedrijven die hier gevestigd zijn, worden uitgenodigd om lid te worden. Daarmee profiteren zij ook van collectieve inkooptrajecten die zorgen voor financieel voordeel. Nu is dit bijvoorbeeld al mogelijk met afvalinzameling en energie-inkoop. Voorzitter Peter Hendriks: “We willen een toegevoegde waarde leveren voor de bedrijven op de bedrijventerreinen.”

Alle bedrijven op de bedrijventerreinen ontvangen hierover een brief.

‘Niet staken maar schoonmaken’

J. van der Ploeg Dienstverlening Nationale SchoonmaakdagDe directie van J. van der Ploeg Dienstverlening uit Zutphen en Deventer maakte zaterdag 10 maart de parkeerplaatsen langs de A2 schoon. In het kader van de landelijke schoonmaakdag deden zij dit met de directie en medewerkers van achttien schoonmaakbedrijven die zijn aangesloten bij SchoonGroep Nederland. In een colonne van bedrijfsauto’s met voorop de opvallende oranje dubbeldekker van J. van der Ploeg Dienstverlening reden ze naar de parkeerplaatsen tussen Breukelen en ’s-Hertogenbosch. Met deze actie wilden de bedrijven op een ludieke wijze het belang van een schone omgeving onderstrepen. “En ook willen we laten zien dat het vak van schoonmaker bij een middelgroot regionaal bedrijf respect krijgt, als correctie op het beeld dat rond de CAO-stakingen is ontstaan”, aldus Natascha van der Ploeg. (eigen foto)

(Bron: de Ondernemer, 17 maart 2012)

Ondernemerscafé op 29 maart over ‘moeiteloos verkopen’

Ondernemerscafé met Gerard Kreeft (foto Patrick van Gemert)Moeiteloos verkopen. Dat wil elke ondernemer waarschijnlijk wel. Volgens Jeroen Swiers van Swiers Training en Coaching is dat ook mogelijk. Hoe? Dat vertelt hij tijdens het Ondernemerscafé op 29 maart bij Fort Bronsbergen. Zijn verhaal zal gaan over klantbeleving, klanten behouden en daardoor meer omzet genereren.

Commercie zit verweven in de loopbaan van Jeroen Swiers en inmiddels heeft hij al meer dan vijftien jaar ervaring met het trainen en opleiden van mensen in commerciële vakgebieden. Rondom thema’s als klantgericht denken, focus, presentatie en communicatie verzorgt Jeroen trainingen en workshops voor bedrijven. Moeiteloos verkopen is daar een voorbeeld van.

Het Ondernemerscafé wordt elke laatste donderdag van de maand bij Fort Bronsbergen gehouden door twee van onze leden, Mark Schiphorst en Fiona de Heus. De inloop start om 18.00 uur, rond 18.30 uur krijgt de spreker het woord en vanaf 19.00 uur serveert Fort Bronsbergen weer een heerlijke maaltijd voor ons. Officieel is het Ondernemerscafé om 20.00 uur afgelopen, maar het is ook mogelijk om nog gezellig te blijven onder het genot van een drankje. De kosten bedragen 15 euro per persoon (inclusief maaltijd, exclusief drankjes). Aanmelden kan bij Fiona de Heus, info@zutphenspersbureau.nl.

Fort Bronsbergen is te vinden aan Bronsbergen 25, in Zutphen. Parkeren kan gratis voor de deur.

Het Ondernemerscafé valt buiten de verantwoordelijkheid van B.O.O.R. Zutphen.

Schaatsen mét koek en zopie dankzij De Ruif

Koek & zopie van De Ruif in de uiterwaarden. We zien natuurlijk allemaal de drukte op de uiterwaarden bij de Den Elterweg. Er is door vrijwilligers geveegd, waardoor het heerlijk schaatsen is op het bijna tien centimeter dikke ijs. En met een echte koek & zopie is het net een echte ijsbaan. Cor ten Barge, van cateringbedrijf De Ruif, haakte hier namelijk begin deze week al direct op in, door er een verwarmde tent neer te zetten waar hij onder meer warme chocolademelk en erwtensoep verkoopt. De medewerkers op de Revelhorst kunnen dus in de pauze even hun schaatsen onder binden. Of ze komen in het weekend terug, want ook dan zal de koek & zopie er staan. Geniet ervan! (foto Patrick van Gemert, Zutphens Persbureau)

Provincie aan zet voor bushalte(s) Revelhorst

“Bedrijventerrein De Revelhorst in Zutphen wordt ‘binnen een redelijke termijn en binnen verantwoorde uitgaven’ voorzien van zeker een en mogelijk twee bushalten op de provinciale weg N314.” Dat is het begint van het onderstaande artikel uit de Stentor van 2 februari 2012.

Een hardere toezegging kan Reinoud Dirksen namens de provincie Gelderland niet doen. Wel wil hij kwijt dat ‘niemand gelukkig is met de huidige situatie’. Sinds halverwege december vorig jaar is het onmogelijk om met het openbaar vervoer de Revelhorst te bereiken.

Tot die tijd verzorgde busvervoerder Arriva de route (met lijn 80) over het bedrijventerrein. De dichtstbijzijnde bushalte is nu het Gelre ziekenhuis. Van daaruit moeten mensen maar zien hoe ze te voet op de Revelhorst komen.

“De kwestie is behoorlijk ingewikkeld”, zegt Dirksen. “De opzet was om langs de Ooyerhoekseweg een halte voor lijn 82 aan te leggen. Infrastructureel was dat geen enkel probleem en de gemeente Zutphen had er ook geen moeite mee. Het ziekenhuis zat echter vast aan de toezegging aan bewoners van de achterliggende wijk dat er vanuit de Ooyerhoekseweg geen toegang zou komen tot het ziekenhuisterrein. December vorig jaar is lijn 82 omgelegd om toch het ziekenhuis aan te kunnen doen. Arriva heeft als verantwoordelijke ervoor gekozen het ziekenhuis te bedienen en niet de Revelhorst. Lijn 82 rijdt nu op de provinciale weg N314, doet wel het ziekenhuis aan maar niet meer het bedrijventerrein omdat er geen halten zijn langs die weg.”

Inmiddels is bekend dat de N314 dit jaar wordt aangepast. In dat ontwerp is de aanleg van een halte aan de zuidzijde van het bedrijventerrein wel opgenomen maar nog niet definitief geregeld. Dirksen erkent dat één halte te weinig is voor zo’n groot terrein, daarom wordt er intern gesproken over de aanleg van een tweede halte op de kruising met Gelderhorst. “Daarvoor moet de financiering en de planning nog worden besproken. Samengevat komt het er op neer dat de kans op één halte groot is en de kans op een tweede halte nog niet is in te schatten is”, aldus Dirksen.