Categoriearchief: Nieuws

Nieuws van Bedrijvenkring Zutphen

Regionale Energiestrategie Cleantech Regio in de maak

De Cleantech Regio maakt vaart met het opstellen van een Regionale Eneriestrategie (RES). Een eerste stap is het vaststellen van de startnotitie. In deze notitie staat welke partijen meedoen, en onderschrijven de partners de ambities van de Regionale Energiestrategie en de manier van werken. Regionale bijdrage aan doelen Klimaatakkoord. De RES is een van de instrumenten om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren. Om deze landelijke afspraken over CO2-reductie te halen is regionaal maatwerk nodig. Het Rijk heeft alle dertig regio’s, ook de Cleantech Regio, gevraagd om een RES op te stellen. Dit past naadloos in de doelen van de Cleantech Regio, die gaat voor een energieneutrale en circulaire regio in 2030. De regio zet daarbij onder andere in op de vermindering van CO2-uitstoot en het (her)gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Lees de volledige toelichting op de site van de Cleantech Regio: https://www.cleantechregio.nl/nieuws/796-regionale-energiestrategie-cleantech-regio-in-de-maak

Noteer in je agenda: de data van de Bedrijvenkring Zutphen

Het bestuur heeft vandaag de data voor de bijeenkomsten van dit jaar op de website gepubliceerd (wijzigingen voorbehouden). We komen dit jaar vijf keer bij elkaar. In januari trapten we af met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst bij Pierrot. Noteer ook alvast de volgende vier bijeenkomsten in je agenda:

  • Dinsdag 9 april: algemene ledenvergadering
  • Dinsdag 11 juni: algemene ledenvergadering
  • Donderdag 12 september: jaarfeest
  • Dinsdag 12 november: algemene ledenvergadering

Meer informatie over locatie en programma volgt. We werken aan een nieuw aanmeldsysteem voor onze bijeenkomsten, waardoor het makkelijker wordt om je aan te melden.

GGD doet onderzoek in Eefde-West

GGD Noord- en Oost-Gelderland gaat onderzoek doen in Eefde-West. Het gaat om een kankerclusteronderzoek. Aanleiding zijn de zorgen van inwoners over het aantal gevallen van kanker in Eefde-West. Zij vragen zich af of dit te maken heeft met de uitstoot van bedrijven op bedrijventerrein De Mars. Deze zorgen uitten de inwoners bij de GGD en bij de gemeenten Lochem en Zutphen. Beide gemeenten geven daarom opdracht voor het onderzoek.

Lees verder GGD doet onderzoek in Eefde-West