De samenwerkende gemeenten in de Cleantech Regio (Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) hebben voor de periode 2019 – 2030 afgesproken met elkaar maximaal 160 hectare bedrijventerreinen te ontwikkelen. Dit sluit aan bij de prognoses van de nu aantrekkende economie.

Download hier het regionaal programma:

Twee jaar geleden maakte de Cleantech Regio nog een programma tot 2025, maar dat werd qua kwantiteit erg bepaald door de recessieperiode die daaraan vooraf ging. Ondertussen gaat het goed met de economie. Bedrijven groeien, de werkgelegenheid neemt toe, de leegstand van bedrijfsvastgoed neemt af en de vraag naar nieuwe kavels is groot. Deze trend zet zeker nog enkele jaren door. Dit is de reden dat de regio het programma voor werklocaties heeft aangepast.

Veranderende markt

In het vorige plan was de uitbreiding geraamd op circa 10 hectare per jaar. De daadwerkelijke uitgifte lag structureel hoger dan waar in de ramingen van was uitgegaan. De veranderende marktomstandigheden zijn goed te merken. De uitgifte in de afgelopen drie jaar lag structureel hoger dan waar in de ramingen tot dusverre van was uitgegaan. In het laatste jaar zelfs meer dan 18 hectare. Gemiddeld is er circa 14 hectare per jaar uitgegeven. Dat is 40% hoger dan geraamd en 20% hoger dan in de afgelopen 10 jaar het geval was.
Reden dus voor de vernieuwde afspraken. Het programma gaat daarmee naar 160 hectare vanaf 2019 tot 2030. 50 hectare is al vastgelegd in een optie of reservering. Met dit programma kan de regio zich met haar regionale bedrijventerreinen in Apeldoorn en Deventer blijven
presenteren aan A1 en A50 als krachtige regio. En hierbij is ook verzekerd dat alle ander plaatsen en kernen net die paar hectares kunnen inzetten die nodig zijn voor lokale groeiers.

Sterk en gevarieerd werkaanbod

Erik Visser, portefeuillehouder Economie en Werklocaties Cleantech Regio en wethouder van Epe hierover: “We zien het als een kracht van onze regio dat álle gemeenten kunnen bogen op een sterk en gevarieerd werkaanbod. Dat willen we zo houden, met de kennis dat op al die plekken sterke en bijzondere economische clusters zitten die het waard zijn kansen te houden en te grijpen. We willen als regio een programma van beheerste groei op de plekken die om lokale en regionaal economische redenen van belang zijn.”

2021 vinger aan de pols

De regio wil in 2021 evalueren en vaststellen of dit programma ook op dat moment nog past bij de actuele ontwikkelingen.