De geschiedenis van VWKZ

De Vereniging Werkgevers Kontakt Zutphen & O (VWKZ) is omstreeks 1954 opgericht. Doel was bedrijven in Zutphen en omstreken samen te brengen, hun samenwerking te bevorderen en gesprekspartner te zijn met de lokale en provinciale overheden en brancheorganisaties.

De vereniging telde in 2014 ruim 60 leden. In collectief verband werden onder andere de bedrijfsbeveiliging, bewaking en surveillance, brandpreventie, verbetering infrastructuur naar de industrieterreinen en de milieuproblematiek aangepakt.

De VWKZ had vier speerpunten
De VWKZ pakte zaken op die we in overleg snel en redelijk simpel konden oplossen. En zaken die veel tijd en aandacht vragen. Omdat ze grote invloed hebben op bedrijven en inwoners van Zutphen. De speerpunten waren:

1. Bereikbaarheid
Een voorbeeld: De weg van Zutphen naar Deventer, de N348. Enorm belangrijk voor Zutphen. Voor onze bereikbaarheid moeten we het vooral van de provinciale wegen hebben. Want Zutphen ligt niet direct aan snelwegen. De provincie Gelderland heeft – samen met de gemeenten Zutphen en Lochem – net het nieuwe tracé voor de N348 rond Zutphen en Eefde gerealiseerd. Hoe moet het tracé verder lopen? Daar praten wij – namens u – over mee!

2. Veiligheid
Een voorbeeld: Met cameratoezicht op bedrijventerreinen proberen we de criminaliteit daar terug te dringen. Via Parkmanagement Zutphen worden kentekens van bezoekers van de bedrijventerreinen geregistreerd, zodat er tegen verdachte personen kan worden opgetreden. Uw bedrijventerrein wordt er veiliger door!
In 2013 zal met steun van de Gemeente Zutphen een uitgebreidere vorm van intelligent cameratoezicht op de Zutphense bedrijventerreinen worden gerealiseerd.

3. Ruimte en kwaliteit
Twee voorbeelden:

Revitalisering van bedrijventerrein de Mars
De herontwikkeling van bedrijventerrein De Mars is een van de grootste revitaliseringprojecten in Gelderland en zelfs in Nederland. Elk bedrijf op De Mars heeft ermee te maken. Laat ons uw knelpunten en wensen weten. Dan brengen wij die in bij de uitwerking van het revitaliseringsplan. Uw belangen zijn dan verzekerd!

Parkmanagement
We zijn direct betrokken bij de organisatie voor parkmanagement voor de bedrijventerreinen Revelhorst en De Mars. Die biedt allerlei facilitaire diensten. Welke? Dat bepaalt u! Wilt u dat de organisatie op uw bedrijventerrein het groenonderhoud regelt? En de beveiliging? En kinderopvang? Laat het ons weten. Wij brengen het in bij parkmanagement.

4. We werken samen
Veel zaken krijgen we niet alleen voor elkaar. Bovendien: samen sta je sterk. Daarom werken we samen met andere organisaties die opkomen voor de belangen van ondernemers in Zutphen. Hier leest u met welke organisaties we samenwerken. We werken samen met onder meer:

  • Belangen Organisatie Ondernemers de Revelhorst (www.boor-zutphen.nl), onze collega-belangenhartiger voor de ondernemers op het Zutphense industrieterrein de Revelhorst.
  • Ondernemersplatform Stedendriehoek (www.stedendriehoekopdekaart.nl). Hierin zijn alle bedrijvenkringen in de Stedendriehoek vertegenwoordigd. De thema’s die het Ondernemersplatform de komende tijd prioriteit geeft, zijn: – onderwijs en arbeidsmarkt;
    – de doorstroming op de A1;
    – de regionale bedrijventerreinen.
  • Kamer van Koophandel Oost Nederland (www.kvk.nl/oostnederland)
  • VNO NCW Stedendriehoek (www.vno-ncwmidden.nl)

Draagt u zelf graag een steentje bij aan samenwerking? Dat kan! Door bijvoorbeeld deel te nemen aan het Innovatienetwerk Stedendriehoek. U wisselt kennis uit en leert van andere ondernemers. Daar heeft uw bedrijf en indirect heel Zutphen profijt van.