In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat welke manieren voor de dijkversterking het Waterschap Rijn en IJssel onderzoekt. En er staat in wat belangrijk is voor het milieu en hoe dat wordt onderzocht en beoordeeld. De NRD is een eerste stap in het opstellen van het milieueffectrapport, dat beschrijft welke gevolgen de dijkversterking voor het milieu heeft. Je vindt de NRD via deze link.

 Je kan de NRD  t/m 24 januari bekijken op papier. Dit kan op twee manieren:
– Zonder afspraak bij het Provinciehuis, Markt 11 in Arnhem.
– Op afspraak bij het Waterschap Rijn & IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem. Stuur voor het maken van een afspraak een e-mail naar denelter@wrij.nl.