In juni houdt het Waterschap Rijn en IJssel ontwerpateliers voor de mensen die direct aan de dijk tussenn de Den Elterweg en de Zuidwijken in Zutphen wonen en andere mensen met een direct belang in de dijkversterking (bijvoorbeeld grondeigenaren of regelmatige gebruikers). Tijdens zo’n ontwerpatelier wordt besproken hoe het met het project gaat en wat de overgebleven opties zijn voor de dijkversterking. Na het ontwerpatelier wordt het voorkeursalternatief opgesteld.Wanneer zijn de ontwerpateliers?
De bewoners/grondeigenaren direct aan de dijk ontvangen uiterlijk 31 mei een uitnodiging. Heb je geen uitnodiging ontvangen en wil je toch aanwezig zijn? Neem dan even contact met het Waterschap (door een e-mail te sturen naar denelter@wrij.nl of te bellen naar omgevingsmanager Frank Meijer via 06- 11703552).

De ontwerpateliers gaan over verschillende gebieden binnen de dijkversterking en zijn op de volgende data:

19 juni: Den Elterweg Noord en Den Elterweg Zuid
20 juni: Recreatiepark Bronsbergen
26 juni: Rivierduinen, Stokebrand en Zuidwijken