Fasering werkzaamheden N348

De N348 wordt opgeknapt. Inmiddels zijn de besteksvoorbereidingen hiervoor afgerond en is meer bekend over de fasering van de werkzaamheden. Het project wordt in twee fasen verdeeld:

  • fase 1: Dieren-Brummen. Tien weken:  start week 16 (half april) tot eind week 25 (eind juni).
  • fase 2: Brummen-Zutphen. Drie weken: start week 31 (eind juli) tot eind week 33 (half augustus). Om de overlast zo veel mogelijk te beperken is bewust gekozen voor deze werkzaamheden in de bouwvakvakantie van de regio midden.

De provincie heeft samen met de gemeenten Rheden, Brummen en Zutphen de werkzaamheden afgestemd om tot een zo optimaal mogelijke fasering en daarop afgestemde omleidingsroutes te komen. Dit is ook afgestemd met de hulpdiensten ambulancedienst, brandweer en politie.

Meeste overlast
Werkzaamheden met de grootste impact en overlast voor zowel verkeer als omgeving zijn die werkzaamheden die leiden tot het afsluiten van wegvakken.  Hierbij moet rekening gehouden worden met omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer en beperkte bereikbaarheid van aanwonenden en bedrijven. Het betreft de volgende werkzaamheden:

  • Fase 1: de onderhoudswerkzaamheden aan de brug over het Apeldoorns kanaal waarbij deze niet door het verkeer kan worden benut, de reconstructie van de oostelijke komingang van Dieren, de reconstructie van de fietsverbinding Dieren-Brummen, de herinrichting van de kom Leuvenheim, het realiseren van verkeersveiligheidsmaatregelen en het onderhoud van het asfalt.
  • Fase 2: de werkzaamheden aan de burg over de IJssel, waarbij deze niet door het verkeer kan worden benut, de oprit aan de westzijde van deze brug, het realiseren van verkeersveiligheidsmaatregelen en onderhoud aan het asfalt.

Aanbesteding en inloopbijeenkomst
De aanbesteding is eind februari gepland. Daarna zal de aannemer een projectplanning maken en wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd waarop de planning, de fasering en de omleidingsroutes worden gepresenteerd.