Voor het “buitengebied Zuid & West aansluiting Revelhorst IV op N314” maakt de gemeente Zutphen het ontwerpbestemmingsplan bekend. Een goede ontsluiting is nodig voor een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein. Tot en met donderdag 4 juli ligt het ontwerpbestemmingsplan samen met de oplegnotitie vormvrije milieubeoordeling ontsluitingsweg Revelhorst IV ter inzage. Ga naar voor
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-121945.html meer informatie.