(Onderstaande brief is ingestuurd door de gemeente Zutphen.)

Beste ondernemer,

18 november 2016 is de eerste landelijke ‘Dag van de ondernemer’. Daar staan wij graag bij stil en daarom ontvangt u deze brief.

Bedankt!

Graag spreken wij op deze eerste Dag van de Ondernemer onze waardering en respect uit voor de inzet die u iedere dag pleegt. Door uw doorzettingsvermogen en durf om te investeren creëert u banen en welvaart voor de inwoners van Zutphen en de regio. Veel ondernemers zijn betrokken bij het Zutphense verenigingsleven en zetten zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch een kans te geven binnen hun bedrijf. Ze investeren in duurzaamheid of zijn met hun bijzondere product of dienst een visitekaartje voor Zutphen. Zo zorgen u en uw collega-ondernemers ervoor dat Zutphen een economisch vitale gemeente is waar het goed wonen en werken is. En daarvoor zijn wij u zeer dankbaar!

Stimuleren

Uw inzet is van groot belang voor onze gemeente. Dat zijn wij ons zeer bewust. Misschien hebt u soms het gevoel dat wij er niet altijd voor u zijn geweest, vindt u dat sommige zaken anders moeten of hadden moeten gaan. Dit onderkennen wij. We gaan de komende jaren dan ook fors inzetten op het stimuleren van een goed ondernemersklimaat. Het is bovendien één van de drie hoofddoelen van de raad. We willen een gemeente zijn waarin u vooral kunt doen waar u goed in bent: ondernemen!

Acties tot nu toe

Er is en wordt flink geïnvesteerd in de infrastructuur in Zutphen. Zo werken we aan de bereikbaarheid en uitstraling van de stad.
Een veelgehoorde wens van ondernemers is dat de gemeente meer lokaal gaat aanbesteden. Binnenkort gaan we hier structureel invulling aan geven en komt er een online platform dat dit moet faciliteren. Hierover hoort u op korte termijn meer.
Zutphen heeft een sterke economie en prachtige bedrijven. Dat mogen we best wat trotser vertellen en dat gaan we ook, met u, doen. Hiervoor heeft Stichting Zutphen Promotie een campagne in voorbereiding.

In gesprek

Verbeteringen doorvoeren gaat niet vanzelf. Wij willen hier met u en ons nieuwe team voor economie en ondernemen vol voor gaan. Heeft u nu al ideeën voor verbeteringen? Neemt u dan contact op met bedrijfscontactfunctionaris Paula Christiaans.

Nogmaals veel dank voor uw ondernemerschap. Wij wensen u veel voorspoed en vooral goede zaken!

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Zutphen

de burgemeester                                                                         de secretaris