De gemeente Zutphen en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) werken samen om het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen. Doel is tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar weer verkeren, of daarin mogelijk dreigen te komen.

De praktijk leert dat veel ondernemers in nood te laat hulp zoeken. De problemen zijn vaak heel divers en kunnen liggen op het vlak van bedrijfsvoering, marketing of financiën. Soms gaat een ondernemer te laat op zoek naar hulp met een onnodig faillissement of schuldsaneringstraject tot gevolg.

155-Red-een-bedrijf
Om dat te voorkomen, heeft het IMK het initiatief genomen een eerste hulplijn in het leven te roepen: ‘155-red-een-bedrijf’. Han Dieperink, algemeen directeur IMK: “Vaak blijkt dat ondernemers bij probleemsituaties de weg niet kennen, wat tot onnodig beëindiging van het bedrijf kan leiden. Om die reden willen we samen met de gemeente proberen om eerder in het traject de ondernemer te helpen en te adviseren.” Een telefoonnummer en website staan ondernemers ter beschikking om snel om hulp te kunnen vragen. De ondernemer kan daarna direct aan de slag om samen met een adviseur van het IMK naar oplossingen te zoeken. Door er tijdig bij te zijn kan het tij vaak nog worden gekeerd, soms door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Ondernemers uit Zutphen waarvan continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met het telefoonnummer 088-999 0 155 of 24 uur per dag via internet: www.155.nl.