De gemeente meldt vandaag dat er groen licht is voor een groot zonnepark op de Revelhorst. Tot vorige week bestond de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Er is geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Lokale en goedkopere groene stroom voor Zutphen Met de realisatie van het zonnepark wordt het mogelijk voor inwoners van Zutphen om lokale energie in te kopen die duurzaam is opgewekt. Via Zutphen Energie, de lokale energie coöperatie, profiteren inwoners mee van 6 miljoen kilowattuur die het park gaat opbrengen. Naar verwachting start de aanleg van het park nog dit jaar en is het zonnepark in 2020 operationeel. Wethouder Harry Matser: “Dit is een volgende belangrijke stap in het realiseren van het zonnepark. Er ligt een mooi plan dat op doordachte wijze wordt ingepast in het gebied. Zo komt er bijvoorbeeld beplanting met soorten die helpen om de insectenpopulatie op peil te houden. Dit is een heel goede ontwikkeling voor Zutphen, die ons gaat helpen in de grote uitdaging die de energietransitie met zich meebrengt.”