Per 1 juli gaat de Informatieplicht Energiebesparing in. Als je meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas aan energie verbruikt, ben je verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar of minder terugverdienen. Je moet je daarvoor registreren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

We krijgen hier van alle kanten informatie over. Jij misschien ook. We kunnen ons voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet, daarom drie tips:

  1. Op www.rvo.nl/informatieplicht staat informatie met filmpjes en stappenplan en meer.
  2. Bezoek deze link die we van VNO-NCW kregen: https://wattjemoetweten.nl/
  3. Neem contact op met parkmanager Jos Addink. Via parkmanagement kun je namelijk een interessante korting krijgen op een handige tool om aan je informatieplicht te voldoen: