Het Rijk gaat de Cleantech Regio steunen met 7,5 miljoen euro. Dat maakte minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vandaag bekend. Samen met de provincies Gelderland en Overijssel, de acht gemeenten in de regio, ondernemers en onderwijsinstellingen, geeft de Cleantech Regio, daarmee een stevige impuls aan het versterken van de groene, duurzame en inclusieve economie.

De Strategische Board van de Cleantech Regio heeft, als samenwerkingsverband van Overheid, Onderwijs en Ondernemers in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, als primaire taak om een goed vestigingsklimaat te organiseren. Dat betekent een sociaal, economisch en ecologisch sterke regio. Deze Regiodeal levert daar een substantiële bijdrage aan, niet alleen door de rijksbijdrage maar ook door de toegezegde steun vanuit provincies, gemeenten, onderwijs en ondernemers. Gezamenlijk investeren we vele tientallen miljoenen in de komende jaren in projecten als papierindustrie Eerbeek en Loenen, toekomstbestendige bedrijventerreinen in onder andere Apeldoorn, Deventer en Zutphen, Oxe geeft gas/vergroening energie-infrastructuur, Techniekfabriek Zutphen en Agro innovatie Lochem.

Voorzitter van de Strategische Board, Sebastiaan van ’t Erve: “Dat we als Cleantech Regio nu deze deal kunnen sluiten met de Rijksoverheid, toont de groei die we als ondernemers, overheden en onderwijs met elkaar hebben bereikt. De Cleantech Regio en onze ambities op het gebied van duurzame groei staan nu stevig op de agenda.”

Drie pijlers

Cleantech Regio is een gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Dat danken we aan de combinatie van een rijke historie, fraaie landschappen en de centrale positie in Nederland. Maar onze traditionele regionale kwaliteiten staan onder druk. Dat is op verschillende terreinen zichtbaar; de juiste medewerkers vinden is lastig, er zijn steeds meer milieueffecten die aan bod komen en het vestigingsklimaat voor bedrijven staat onder druk.

Het belang van versterking en groei neemt daarmee toe. Dat kunnen we alleen door samen te werken met alle overheidslagen, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit is waar wij constant aan werken binnen CTR en deze Regio Deal helpt ons hierin. Dat doen we langs drie pijlers:

  1. Het versterken van de arbeidspositie van onze inwoners door inzet op omscholing en bijscholing
  2. Het versterken van onze groene leefomgeving door inzet op verduurzaming en circulariteit
  3. Het versterken van onze bedrijvigheid door inzet op groeimogelijkheden voor bestaande bedrijven en aantrekkelijkheid als vestigingslocatie.

Wat is een Regio Deal?

In een Regio Deal worden afspraken gemaakt om regionale opgaven integraal aan te pakken. Onder leiding van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besluit het kabinet welke voorstellen in aanmerking komen om te worden uitgewerkt tot een Regio Deal.

De Cleantech Regio gaat zo spoedig mogelijk in gesprek met het Rijk om tot een definitieve deal te komen. Na de zomer zal de Regiodeal definitief zijn en start de fase van uitvoering.