zou je kunnen en willen leveren aan de gemeente Zutphen? Dan is onderstaand bericht interessant voor je.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen heeft de “Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over inkoop en aanbesteding”, oftewel het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeente Zutphen 2022, vastgesteld. Lees hoe dit eruit ziet in het Gemeenteblad: