Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven

Wie zijn wij

Elke ondernemer heeft dromen. In het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven worden deze realiteit. Het Pakhuis is een plek waar nieuwe ontwikkelingen en ideeën verder vorm kunnen krijgen met als doel uiteindelijk gerealiseerd te kunnen worden. Nieuwe start-ups, verbeteringen van bestaande concepten, nieuwe samenwerkingen zijn het resultaat. Het Pakhuis is een broedplaats voor ondernemers, die gefaciliteerd en ondersteund door investeerders, overheid en onderwijs tot bloei kunnen komen. Door samenwerkingen ontstaan nieuwe synergieën. Door samenwerking, binnen de diverse projecten, zijn we in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.

Ontwikkelen

Doordat mensen elkaar ontmoeten en kennis en ideeën met elkaar delen ontstaat een basis om samen nieuwe innovaties te ontwikkelen.

Verbinden

De rode draad van het Innovatiegilde is het verbinden van de juiste mensen met de gevraagde kennis.

Opleiden

Het Innovatiegilde gaat opleidingen vormgeven in samenwerking met universiteiten, hbo- en mbo-instellingen en de partners.

Wie?

Het vermarkten van techniek en kennis is de primaire verantwoordelijkheid van de industrie en is bij uitstek haar domein.

Waarom?

Het ontwikkelen van duurzame technologie en kennis is een belangrijke pijler voor de economie van de toekomst.

Waar?

Het Pakhuis: energieneutraal en wateroptimaal gebouwd. De nieuwste technieken als voorbeeld en zichtbaar voor alle gebruikers.

Noorderhavenstraat 49
7202 DD Zutphen
06-13713175
info@pakhuisnoorderhaven.nl

Website: https://www.pakhuisnoorderhaven.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/Innovatiegilde-Pakhuis-Noorderhaven-199910053990771/

Vereniging voor de bedrijventerreinen van Zutphen