Gedeputeerde Staten van Gelderland leggen het ontwerp-beleidskader Gelderse Energie-Infrastructuur (GEIS) ter inzage. Het ontwerp-beleidskader gaat over de provinciale inzet op energie-infrastructuur. Het bepaalt op welke energie-infrastructuur de provincie een actieve rol neemt; welke rollen de provincie daarbij heeft; en welke instrumenten de provincie kan inzetten. Eenieder kan op het ontwerp-beleidskader reageren. De inspraakperiode loopt van 21 december 2022 tot en met 7 februari 2023.

De stukken zijn te vinden bij de balie van het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. Eveneens zijn de stukken digitaal te vinden: