Waterschap Rijn en IJssel behandelt op 7 mei de jaarstukken over 2023 (het jaarverslag en de jaarrekening). Ze liggen ter inzage op het kantoor van het waterschap in Doetinchem. Om daar gebruik van te maken, maak je een afspraak met het directiesecretariaat, telefoonnummer (0314) 369 351 of (0314) 369 369.

Zie ook: