Donderdag 7 maart lazen we in de Stentor dat de provincie de N348 deze week zou afsluiten voor verkeer. De Bedrijvenkring Zutphen is hier niet over geïnformeerd. Reden voor ons om een kortgeding aan te spannen. Dat heeft effect: de weg wordt nu afgesloten buiten de spits, van 8.30 tot 17.00 uur.

De snoeiwerkzaamheden zouden vandaag (11 maart) starten, maar door het kortgeding werd er vandaag niet gewerkt. De werkzaamheden zijn nu op de werkdagen van dinsdag 12 tot en met dinsdag 19 maart.

Het bestuur van de Bedrijvenkring Zutphen vond het belangrijk om zich hiervoor in te spannen. De plotselinge afsluiting, ook in de spits, levert bedrijven veel problemen op, zowel voor hun medewerkers als voor hun leveringen. De omrijroute is lang: 21 kilometer méér, 22 minuten langer. Waren de bedrijven eerder geïnformeerd dan hadden ze hier tijd op kunnen anticiperen.

Liever nog hadden we gezien dat de werkzaamheden in het weekend waren uitgevoerd, maar dat bleek niet mogelijk. De afsluiting van 8.30 tot 17.00 uur is een compromis.

We vertrouwen er op dat dit kortgeding er ook toe leidt dat we voortaan wél tijdig worden geïnformeerd. We willen nogmaals benadrukken dat we het belangrijk vinden dat bedrijven in de afstemming over dergelijke werkzaamheden wordt betrokken.

Lees ook het verslag in de Stentor: https://www.destentor.nl/lochem/compromis-nadat-zutphense-bedrijven-provincie-voor-rechter-slepen-belangrijke-weg-op-slot-maar-wel-na-de-spits~aed04c02/.