Beperking en oplossingen

(Van ons eigen energiecollectief PM Energie)

De groeiende vraag naar elektriciteit en het groeiende aanbod van duurzame opwek zorgen voor drukte op het elektriciteitsnet. Nederland is nog niet ingericht op de grote impact die dit heeft. In grote delen van Nederland geeft dit beperkingen.

Tijdelijk geen extra (teruglever-)vermogen

Netbeheerders leggen nieuwe en dikkere kabels aan en breiden het netwerk uit. Tot die uitbreidingen klaar zijn krijgen bestaande grootzakelijke aansluitingen (3×100 ampère of meer) in de betreffende gebieden geen toestemming om hogere piekvermogens te trekken dan ze nu gecontracteerd hebben. Nieuwe grootverbruikers hebben eveneens te maken met beperkingen en/of wachttijden.

Ook voor meer duurzame opwek zijn wijzigingen aan het net nodig. Voor particuliere/kleinzakelijke aansluitingen geldt er vooralsnog geen beperking, maar grootzakelijke aansluitingen mogen niet méér terugleveren dan het terugleververmogen dat ze nu gecontracteerd hebben. Zonder (extra) gecontracteerd terugleververmogen mag u voorlopig dus niet (extra) terugleveren.

Oplossingen

De eerste oplossing heb ik al genoemd: netbeheerders zijn druk bezig om het netwerk uit te breiden. De planningen verschillen per regio en lopen op tot 8 a 10 jaar. Maar er is meer mogelijk.

Er is een nieuwe energiewet in de maak (deze ligt bij de Raad van State, dus laten we hopen dat deze snel geactiveerd wordt). Deze nieuwe wet geeft onder andere meer flexibiliteit aan netbeheerders. Zij hoeven dan bijvoorbeeld niet meer 24/7 ieders maximale vermogen beschikbaar te houden, maar kunnen met een groep afspreken dat zij een gezamenlijk vermogen contracteren. Het gezamenlijke vermogen is namelijk lager dan het individueel opgetelde vermogen, omdat je nooit allemaal op hetzelfde moment je hoogste piek afneemt.

Ook biedt de nieuwe wet wellicht ruimte om als groep onderling op papier je energie te verdelen, zonder een eigen kabel tussen de bedrijven te hoeven trekken.

Een andere oplossing is om zelf goed te kijken op welke momenten je energie verbruikt en hier iets in te schuiven of je duurzame opwek op af te stemmen. En tot slot wordt er momenteel door veel bedrijven (onbewust) vermogen gecontracteerd gehouden terwijl ze inmiddels al met veel minder vermogen toe zouden kunnen. Dat kost de ondernemer geld, maar houdt ook ruimte in beslag voor anderen. Door als ondernemer hiernaar te kijken (we helpen u graag) of als netbeheerder hierover actief contact te zoeken kan er op korte termijn ruimte vrij komen.

We bevelen dit partnerschap nogmaals van harte bij u aan!

Namens de samenwerkende ondernemersverenigingen kan PM Energie u onder andere helpen met een van de volgende onderwerpen.

  • Collectieve in- en verkoop van elektra en gas
  • Collectieve inkoop van grootzakelijke meetdiensten
  • Online inzicht in uw energieverbruik
  • Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
  • Optimalisatie van netwerkkosten / gecontracteerd vermogen
  • Reductie van energiebelastingen
  Contactpersoon: Geert Douw, PM Energie, info@pmenergie.nl, 06 53 29 55 79