Zoals we al aankondigden op de ALV (11 juni) kun je eerdaags de factuur voor de contributie verwachten. Deze zijn per post verstuurd. Check dus de brievenbus/je postbus. Wil je ervoor zorgen dat de factuur deze maand wordt betaald?

De contributie is 100 euro per jaar.

We doen ons uiterste best de ledenadministratie op orde te houden, maar we horen het niet altijd als contactpersonen worden vervangen of postbussen worden opgeheven. Heb je aan het eind van deze week nog steeds geen envelop ontvangen? Trek dan even aan de bel bij het secretariaat.