wind turbine and solar panels for clean energy

Let op: omgevingsvergunning voor twee windturbines De Mars aangevraagd

De aanvraag omgevingsvergunning voor  het oprichten en in gebruik hebben van twee windturbines op De Mars , Zutphen is ingediend bij burgemeester en wethouders (zaaknummer 132256).

Wil je deze aanvraag zien? Ga dan naar het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575.  Iedereen kan zolang er nog geen besluit is genomen een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Op maandag tot en met vrijdag van 8.30 -11.00 uur kun je zonder afspraak terecht op het gemeentehuis Zutphen.