Het fietspad van Zutphen naar Baak langs de N314 aan de kant van de Bronsbergen gaat verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt aan de oostzijde (aan de kant van de Revelhorst) een tweerichtingen (brom)fietspad. Bekijk de tekeningen van deze plannen op de website van de provincie. (Het zijn grote bestanden, het laden kan even duren.)

Tijdens inloopavonden die de provincie in november 2009 en maart 2010 heeft gehouden kon op de plannen een reactie worden gegeven. In september 2011 stelde de gemeenteraad van Zutphen het bestemmingsplan ‘Aanleg fietspad N314 Baak-Zutphen’ vast en de gemeenteraad van Bronckhorst het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; fietspad Baak-Zutphen’. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2012. Ter hoogte van het kruispunt Hekkehorst worden twee nieuwe bushaltes aangelegd. Hier kan buslijn 82, die sinds december een andere route rijdt, stoppen.

Het is ook de bedoeling om op termijn (2014) bij het kruispunt Gelderhorst een nieuwe aansluiting met de Bronsbergen te realiseren.  De aansluiting naar de Bronsbergen bij de Hekkehorst wordt dan afgesloten.

Hieronder een opsomming van de definitieve aanpassingen:

  • verbreden van het éénrichting (brom)fietspad tussen de bebouwde kom van Baak en de Bontekoeweg in een tweerichtingen (brom)fietspad
  • aanleg van een (brom)fietsoversteek in de N314 ter hoogte van de Bontekoeweg
  • aanleg van een vrijliggend  in twee richtingen bereden (brom)fietspad aan de oostzijde van de N314 tussen de Bontekoeweg en de aansluiting Gelderhorst in Zutphen
  • aanleg van een (brom)fietsbrug ter hoogte van de Baakse Beek
  • versmallen van de rijbaan tussen de bebouwde kom  van Baak en de aansluiting met de IJsselweg
  • aanleg van verplichte landbouwpasseerhavens ter hoogte van de Broekweg
  • instellen van een inhaalverbod op het wegvak tussen de Bontekoeweg en de IJsselweg
  • aanpassingen aan de aansluiting IJsselweg
  • afsluiting van de aansluiting met de Bronsbergen
  • reconstructie van  kruispunt de Gelderhorst met extra aansluiting naar de Bronsbergen.

In de pfd het uitvoerige Ontwerpbesluit N314 fietspad verleggen Baak-Zutphen.