Royal Reesink B.V. (“Royal Reesink”) heeft met Veerhaven Capital Partners (“Veerhaven”), gevestigd in Rotterdam, overeenstemming bereikt over overname van alle aandelen in het kapitaal van Reesink Staal B.V. (“Reesink Staal”) alsmede het aan de activiteiten verbonden bedrijfspand.

Veerhaven heeft voor de overname Copiam Steel Holdings B.V. opgericht. De twee directieleden Hilbrands en Buiting van Reesink Staal zullen een beperkt belang in deze vennootschap verwerven. Veerhaven en Reesink Staal kennen elkaar goed door hun jarenlange samenwerking in het kader van het Slimline vloersysteem. Dit was dan ook de reden voor Royal Reesink om deze strategische partner de mogelijkheid te bieden om Reesink Staal over te nemen.
Strategische overwegingen Strategisch gezien sluiten de activiteiten van Reesink Staal niet meer volledig aan bij de andere Reesink bedrijven. Daar de directie van Royal Reesink zich verantwoordelijk voelt voor de toekomst van Reesink Staal heeft zij gezocht naar een goede oplossing voor Reesink Staal die continuïteit waarborgt en toekomstige groei verder faciliteert. Dit is ook de reden dat Royal Reesink betrokken zal blijven bij de onderneming, zowel als financier als toezichthouder. De naam Reesink Staal zal blijven. Door de bundeling van krachten zullen zowel Reesink Staal als Slimline profijt hebben van deze overname.