Voor de weg N348 Epse-A1 zijn ‘verkeerskundige varianten’ ontwikkeld. Via de link www.gelderland.nl/N348EpseA1 kun je de varianten bekijken. Het gaat hier om varianten die vanuit verkeerskundig oogpunt zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming. Er is nog geen rekening gehouden met de effecten op de omgeving. Uiteindelijk moet er een voorkeursvariant worden bepaald: een van de onderzochte varianten of een combinatie van één of meerdere daarvan.