Hieronder staat informatie van PM Energie over energiezaken in 2022 voor de deelnemers aan het collectief.

Jaarafrekening elektriciteit 2021

Zoals eerder gecommuniceerd heeft u voor één of meerdere (kleinverbruik) aansluitingen een elektriciteitscontract bij ENGIE. Onlangs of binnenkort ontvangt u de jaarafrekeningen. Zoals eerder aangekondigd betekent dit in de meeste gevallen dat u een naheffing ontvangt van circa 4,6 €ct/kWh. Ter indicatie bij een jaarverbruik van 10.000 kWh betekent dit een naheffing op de jaarafrekening van € 460,- ¹).

Prijsontwikkelingen 2022

Het zal u de afgelopen periode niet ontgaan zijn dat de energieprijzen fors zijn gestegen. Deze stijging is ook voor u van toepassing. Voor één of meerdere aansluitingen heeft u namelijk een elektriciteitscontract bij ENGIE en ontvangt u facturen die gebaseerd zijn op de variabele groothandelsprijzen. Deze koppeling met de groothandelsmarkt is doorgaans erg gunstig maar door de exceptionele marktsituatie zijn ook deze prijzen gestegen. Het lijkt erop dat de piek inmiddels achter ons ligt (zie onderstaande grafiek), maar de markt blijft vooralsnog aanhoudend onzeker. Zodra de markt daar aanleiding toe geeft kunnen wij de variabele prijs in delen omzetten in een vaste prijs. Tezamen met de energiewerkgroep, bestaande uit ondernemers die zelf meedoen met de collectieve inkoop, hebben wij hierover intensief contact. 

In de eerder gestuurde mail d.d. 28-10-2021 treft u een link aan met aanvullende informatie over uw contract en de prijsontwikkelingen. Hier vindt u tevens uw actuele prijs welke wij maandelijks voor u zullen bijhouden. Op deze wijze kunt u tezamen met onderstaande informatie over de belastingplannen een zo goed mogelijke inschatting maken van uw kosten. 

Belastingplannen

In de laatste weken van 2021 zijn de belastingplannen 2022 aangenomen. 

Vooral van belang zijn de maatregelen ter compensatie van de huidige hoge energieprijzen:

  • De energiebelasting op elektriciteit daalt fors. In het bijzonder de daling voor de eerste 10.000 kWh. Deze daalt van € 0,09428 in 2021 naar € 0,03679 per kWh, exclusief btw in 2022.
  • De vermindering energiebelasting (heffingskorting) stijgt van € 461,62 in 2021 naar € 681,63 in 2022, exclusief btw. 

Verdere relevante wijzigingen:

  • De energiebelasting op gas stijgt. Het tarief voor een jaarlijks gasverbruik tot 170.000m3 stijgt met ongeveer € 0,015 naar € 0,36322, exclusief btw.
  • Er komt per 2022 een vrijstelling voor levering aan grootschalige batterijopslag. Dit is ter voorkoming van dubbele belasting. Dit geldt alleen bij levering via een GV aansluiting. Voor toepassing van de vrijstelling dient u een verklaring te verstrekken aan de leverancier.

Handige informatie:

  • In deze tabel ziet u de exacte voorgestelde nieuwe tarieven voor 2022 en de verschillen met 2021.
  • In deze Excel berekeningstool kunt u uw gas en elektriciteitsvolumes invoeren om te zien wat de wijzigingen voor u betekenen. Let erop dat hierbij geen rekening wordt gehouden met de verhoging van de belastingvermindering.