Om verpaupering van braakliggende terreinen op de Mars tegen te gaan, laat de gemeente deze terreinen (tijdelijk) beplanten. Zes hectare op Fort de Pol wordt beplant met olifantsgras, andere terreinen worden ingezaaid met een bloemenmengsel, zoals dat ook al aan de Coenensparkstraat is gedaan.