De voorzitters van Ondernemend Cleantech Regio zijn op woensdag 7 november voor het eerst bij elkaar gekomen.  Dit nadat van de zomer was getekend voor een samenwerkingsverband tussen de diverse ondernemersverenigingen, bedrijvenkringen en parkmanagement in de Cleantech Regio Stedendriehoek. Ook Bedrijven Contact Heerde ambieert toetreding tot Ondernemend Cleantech Regio. Het eerste voorzittersoverleg was in het gemeentehuis van Brummen.

Ondernemend Cleantech Regio is hét platform voor ondernemers die zich bezighouden met cleantech thema’s. Dit platform stelt ondernemers in staat vragen te stellen, argumenten af te wegen én contact te houden met ondernemers en de Strategische Board Stedendriehoek. Via dit platform kunnen wij, als ondernemers, standpunten uitwisselen, innemen en communiceren met bestuurlijk Oost-Nederland.

Voorzittersoverleg

“Het was een zeer constructieve en noodzakelijke vergadering”, vertelt bestuurslid Annemarie Moezelaar van VNO-NCW Stedendriehoek. Het is noodzaak dat we als ondernemers meer dingen samen doen om verder te komen met complexe vraagstukken zoals de energietransitie en de Informatieplicht. “Voor ons als voorzitters en bestuursleden is het nu belangrijk dat we met een duidelijk verhaal naar al onze leden komen over Ondernemend Cleantech Regio, inzake wat de voordelen voor onze leden zijn, hoe het in zijn werk gaat en hoe het zich verhoud tot de Strategische Board Stedendriehoek.”

Online platform

Naast de bijeenkomsten die gezamenlijk georganiseerd worden is Ondernemend Cleantech Regio ook druk bezig met het realiseren van een online platform. “Dit is een regionaal platform waar men zich kan inschrijven voor de evenementen, vraagstukken en oplossingen kan delen, kan reageren op discussies en misschien nog wel het belangrijkste: in contact komen met andere ondernemers uit de regio.”

Ondernemers: let op!

Na het voorzittersoverleg heeft Ondernemend Cleantech Regio een themabijeenkomst georganiseerd over het thema Energie. Voor dat thema is niet zomaar gekozen, vanaf juli 2019 gaat namelijk de Informatieplicht officieel in. Dit houdt in dat je jouw energiebesparende maatregelen (wanneer verplicht ze toe te passen) moeten doorgeven aan jouw bevoegd gezag. Stef Strik (coördinator Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) vertelde ons meer over de Informatieplicht en wat ons als bedrijfsleven te wachten staat. Wil jij ook voorbereid zijn? Bekijk dan hier de presentatie van Stef Strik:

Ondernemend Cleantech Regio

Als ondernemer ook profiteren van de samenwerking tussen de bedrijvenkringen en ondernemersvereniging in de regio én deelnemen aan de verschillende themabijeenkomsten die georganiseerd worden? Lid van VNO-NCW Stedendriehoek of van een van de verenigingen die zich gecommitteerd heeft aan Ondernemend Cleantech Regio? Informeer bij het secretariaat van Bedrijvenkring Zutphen naar de mogelijkheden.