Op bedrijventerrein De Mars in Zutphen opent afvalinzamelaar Rouwmaat begin maart een afvalbrengpunt. Particulieren en bedrijven kunnen hier bouw- en sloopafval, hout, schoon puin, groenafval, grof huisvuil, papier en restafval komen storten.

Remco Wolters, manager van het afvalbrengpunt aan de Industrieweg 106: “Vanuit Rouwmaat Zutphen zamelen we al jaren bedrijfsafval in bij ondernemers en bedrijven. Ook bezorgen we bouwcontainers op locatie bij particulieren en aannemers. Met het nieuwe afvalbrengpunt willen we ook ondernemers en particulieren bedienen die zelf afval willen brengen. Ondernemers kunnen hun afval bovendien op rekening en tegen gereduceerde tarieven brengen. En iedereen die de komende tijd afval bij ons stort, krijgt een zak compost gratis!”

Regionale grondstoffenkringloop

Remco vervolgt: “Veel mensen vragen wat we doen met hun afval. Een deel van het door ons ingezamelde ‘afval’ gebruiken we als grondstof voor onze andere bedrijfsactiviteit: het bouwen aan duurzamere woonwijken, bedrijventerreinen en wegen. Sloop- en verbouwingspuin recyclen we bijvoorbeeld zelf tot gecertificeerde grindvervanger voor in ons beton. Afgegraven grond en zand passen we onder strenge eisen weer toe als fundatiemateriaal onder onze eigen wegen- en bedrijfshallenbouwprojecten. Zo hebben we als het ware onze eigen regionale grondstoffenkringloop gecreëerd.”

Nieuw leven voor afval

“Vorig jaar waren we de eerste bedrijfsafvalinzamelaar in de regio met een ‘groene route’. Met een elektrische bus zamelen we koffiedrab, voedselresten, citrusschillen en frituurvet in bij ondernemers. Dit doen we zonder contract en tegen vaste lage kosten per emmer. We geven het materiaal een nieuw leven als biogas en compost. We onderzoeken bovendien ook andere circulaire bestemmingen voor ons ‘afval’ samen met Saxion-studenten. Zo proberen we steeds meer afval een zinvolle nieuwe bestemming te geven, liefst in de regio.”