Prepare for the worst, trust on the BEST!

Everhard Gerritsen, directeur bij Morgo Folietechniek uit Zutphen en lid van de bedrijvenkring stuurde onze deze oproep:

“Ik loop sinds dinsdag met het idee rond om als bedrijven (Zutphen of breder, ik kom zelf uit Deventer) met elkaar een werkgroep te creëren om op allerlei manieren de zorgcentra in de regio te ondersteunen.

Te denken valt aan bijv. het aanschaffen van fitbikes of iPads omdat contact ineens moeilijk of zelfs onmogelijk is geworden, maar wellicht ook aan een simpel belletje of bedenk het maar. Er is behoefte aan creativiteit, inzet en zeg het maar.

Je ziet overal particuliere initiatieven en waarom zouden wij als bedrijven daar ook niet een duit in het zakje doen.

Er is saamhorigheid nodig en ook wij moeten onze regering steunen. In mijn ogen ook met man en macht proberen een lockdown te voorkomen, want wie moet dat straks allemaal betalen? Hoe positiever de bevolking blijft, hoe meer wij in leven houden qua bedrijven ofwel hoe beter wij er straks weer uitkomen. Er is in mijn ogen behoefte aan rust en gesloten rijen.

Wij dachten allen dat het principe van “een goede buur beter is dan een verre vriend”, ouderwets en achterhaald zou zijn.

Maar niets blijkt minder waar. Nu komt het er op aan, te laten zien dat wij Nederlanders een enorme veerkracht hebben. Samen moeten en gaan we dit klaren.

Wie heeft de behoefte zich hierbij aan te sluiten om samen te denken in wat wij als bedrijfsleven kunnen doen?”

Everhard is bereikbaar op ejgeriritsen (at) morgofolietechniek.com. Je kunt hem ook bellen: 06-39114004.

Update: deze website is al in de lucht: www.allentegeneenzaamheid.nl