Belangenbehartiging kent wel degelijk resultaat

Aanpak Industrieweg gaat NIET door

Op donderdagavond 9 december tijdens de Klankbordgroep vergadering: aanpak Industrieweg, waar o.a. de VWKZ maar ook de KvK zitting in heeft, is bekend gemaakt dat de aanpak van de Industrieweg NIET doorgaat!

Projectbureau de Mars en de gemeente Zutphen zijn na een zorgvuldige analyse tot de conclusie gekomen dat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid niet gewaarborgd kunnen worden tijdens de wegwerkzaamheden.

De VWKZ en de KvK hadden al bij begin van het project er stevig op aangedrongen dat bij onvoldoende waarborgen over de bereikbaarheid de aanpak van de Industrieweg niet gesteund zal worden door hen. “Met name deze cruciale verbinding met de Mars mag en kan op geen enkele manier in gevaar komen. Zowel voor de ondernemers, maar ook voor de consument de werknemers als de bewoners van Zutphen”, zo stelde Jos Addink als vertegenwoordiger van de VWKZ in de klankbordgroep.

Het Projectbureau de Mars en de gemeente Zutphen hebben na zorgvuldig onderzoek deze stelling onderschreven en overgenomen. De aanpak wordt nu pas opgepakt als de N348 eerste fase gereed is (omlegging Polbeek/Eefde). In 2011 wordt dit tracé namelijk aangepakt. Hiermee wordt gedeeltelijk de kwetsbaarheid van de Industrieweg als enige ontsluiting van de Mars voor vrachtverkeer, ook opgeheven.

De mogelijkheden om toch de subsidie van Provincie voor de aanpak van deze weg te behouden worden nu nog onderzocht.

Zowel de VWKZ als de KvK zijn blij met de uitkomsten en complimenteren het Projectbureau de Mars met de zorgvuldigheid die zij hebben genomen in dit Project.

Jos Addink
Remco Feith

Binnenstad Zutphen moeilijk bereikbaar op maandag 31 augustus

De binnenstad van Zutphen is maandag 31 augustus, bij de start van de tweede Vuelta-etappe moeilijk bereikbaar. Zo wordt van 10.00 tot 16.00 uur de oude IJsselbrug voor het binnenkomende verkeer afgesloten. Ook over de Burg. Dijckmeesterweg wordt geen verkeer toegelaten. Het publiek wordt aangeraden met openbaar vervoer te komen. Om de verwachte grote schare fietsers te bedienen worden er op vier locaties extra fietsenstallingen ingericht. Parkeren in de binnenstad is die dag praktisch onmogelijk.

Spoedreparatie N346 tussen Warnsveld en Lochem

Verkeershinder van woensdagavond 11 februari tot en met zondagavond 15 februari

De Provincie Gelderland start op  woensdagavond 11 februari  om 19.00 uur met herstelwerkzaamheden aan de N346 Lochemseweg / Zutphenseweg tussen Warnsveld en Lochem. Deze herstelwerkzaamheden zijn in verband met vorstschade. De werkzaamheden duren naar verwachting tot zondagavond 15 februari .

De werkzaamheden bestaan uit een spoedreparatie aan het wegvak van de N346 tussen Warnsveld en Lochem. Er wordt vijf centimeter asfalt verwijderd waarna een tijdelijke deklaag wordt aangebracht zodat de weg weer goed berijdbaar is. Tevens wordt nieuwe markering aangebracht. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op zondagavond 15 februari klaar.

Verkeersmaatregelen

Om de werkzaamheden snel en efficiënt uit te voeren en verkeershinder tot een minimum te beperken  worden zowel de hoofdrijbaan als de parallelweg tegelijkertijd voor het doorgaande verkeer afgesloten. Fietsers, bewoners en landbouwverkeer kunnen gebruik blijven maken van de parallelweg of de afgesloten hoofdrijbaan.

Omleidingen

Het verkeer vanuit Lochem wordt omgeleid via de N332 Rondweg West / Rengersweg, Brendschutte en via de N826 naar Zutphen.
Verkeer vanuit Holten (A1) wordt verzocht om te rijden via de A1 en A348 naar Zutphen.
Verkeer vanuit de richting Zutphen / Brummen wordt omgeleid via de N319 Vordenseweg / Rondweg, De Horsterkamp en Ruurloseweg (N319) en via de Wildenborgseweg / Vordenseweg naar Lochem

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u op werkdagen contact opnemen met de provincie Gelderland, Ben van Ginkel (026) 359 96 32

Kijk voor meer informatie op www.gelderland.nl/werkenaandeweg